Anmäl dig här

28 mars 2023 09:30

Välkommen till del 3 av 4 webbinarier med tema energieffektivisering i offentlig sektor. 

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Som en del i detta arbete arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med Energikontor Väst en mötesserie med fokus på framförallt energibesparing i fastigheter. 

Mötesserien består av fyra delar och omfattar bland annat omvärldsanalys av energiläget, lagar och krav, energibesparing- och energieffektiviseringsarbete, organisation och goda exempel.

Vid detta tillfälle presenterar Jönköpings kommun via Linda Hassel hur de har sänkt sin energiförbrukning. Vi får också en längre presentation av Anders Björling på Castellum som har många års erfarenhet av arbete med energieffektivisering i fastigheter och hur AI och andra digitala lösningar kan öka effektiviteten och spara kostnader.

Anders pratar om nya digitala lösningar men även om vikten av att de grundläggande tekniska funktionerna finns på plats och fungerar innan nya kan appliceras lyckosamt. Han gör nedslag i verkligheten och delar med sig av erfarenheter från faktiska projekt de har drivit i några av sina fastigheter. 

Webbinariet riktar sig till:
Tjänstemän inom kommuner, regioner och annan offentlig verksamhet i Västra Götaland. Vi tror att du som arbetar inom teknisk förvaltning, samhällsbyggnad eller fastighet och anläggning har störst nytta av mötesserien men sprid gärna till andra kollegor som du tror kan ha intresse och nytta av att lyssna. 

När och var:
Den 28 mars kl 09:30 - 12:00. Möte genom Teams.

Anmälda erhåller möteslänk ett par dagar innan aktuellt datum. 

Agenda

 • 09:30 Länsstyrelsen/Energikontor Väst Inledning, Kort sammanfattning av förra träffen, Syfte med dagens möte.
 • 09:40 Linda Hassel Jönköping kommun. Så sänkte kommunen sin elförbrukning. 
 • 10:00 Anders Björling Castellum - Digitala stöd kopplat till energieffektivisering. EE och elstrategi. Exempel på lokaler och byggnader hur Castellum arbetar med att sänka elförbrukningen. Energieffektiviseringsprojekt och goda exempel.
 • 10:45 Paus.
 • 11:00 Anders Björling fortsättning.
 • 11:45-12:00 Frågor och diskussion
 • 12:00  Slut

  Webbinariet är en del av fyra tillfällen som arrangeras via Teams följande datum;

  15 mars 10:00-12:00.
  Hur kan kommunen förhålla sig till det nya energilandskapet?
  Läs mer och anmäl dig här

  22 mars 10:00-12:00.
  Nya lösningar ger bättre miljö och minskade kostnader
  Läs mer och anmäl dig här

  28 mars 09:30-12:00.
  Vägen till smarta, digitala lösningar i fastighetsbestånden
  Läs mer och anmäl dig här

  4 april 10:00-12:00.
  Energibesparande åtgärder - exempel på hur man kan arbeta
  Läs mer och anmäl dig här


  Webbinarierna kommer spelas in och finns på Energikontor Västs youtubekanal. https://studio.youtube.com/cha...

  Bakgrund Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparingsåtgärder. Uppdraget sträcker sig fram tom 31 mars 2023.

  Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten. Och dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder.