Anmäl dig här

4 april 2023 10:00-12:00

Välkommen till det sista av fyra webbinarier med tema energieffektivisering i offentlig sektor. 

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Som en del i detta arbete arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med Energikontor Väst en mötesserie med fokus på framförallt energibesparing i fastigheter. 

Mötesserien består av fyra delar och omfattar bland annat omvärldsanalys av energiläget, lagar och krav, energibesparing- och energieffektiviseringsarbete, organisation och goda exempel.

Vid detta tillfälle får exempel på hur ett flertal kommuner har arbetat med olika typer av åtgärder för ökad energibesparing/effektivisering både rent operativa praktiska åtgärder men även exempel på hur man kommer igång med planering och hur man kan tänka på strategiskt långsiktigt.  

Webbinariet riktar sig till:
Tjänstemän inom kommuner, regioner och annan offentlig verksamhet i Västra Götaland. Vi tror att du som arbetar inom teknisk förvaltning, samhällsbyggnad eller fastighet och anläggning har störst nytta av mötesserien men sprid gärna till andra kollegor som du tror kan ha intresse och nytta av att lyssna. 

När och var:
Den 4 april kl 10:00 - 12:00. Möte genom Teams.

Anmälda erhåller möteslänk ett par dagar innan aktuellt datum. 

Agenda

 • 10:00 Länsstyrelsen/Energikontor Väst Inledning, Kort sammanfattning av förra träffen, Syfte med dagens möte
 • 10:15 Sara Vallgren Klang från Lidköpings kommun berättar om hur de har arbetat med energieffektiviseringsbudgetar i fastighetsbestånden sedan 2016.
 • 10:30 Michael Arvidsson och Lars-Henrik Enlöf, Stenebyskolan i Dalsland – Skolan har genomfört flertalet energieffektiviserande åtgärder i sina varierande lokaler och delvis annorlunda verksamhet, man har bland annat byt lokalernas belysning till LED och få energieffektiviseringsstöd för arbetet. Skolan berättar om sina energirenoveringar och den långsiktiga planeringen kopplat till energifrågan och skolans underhållsplan. Vilka utmaningar och möjligheter finns det?
 • 10:55 Bensträckare 
 • 11:05 Johan Andersson, fastighetstekniker Orust kommun. I många fall lever ventilationen i undanskymd tillvaro i kommunernas fastigheter. Orust kommuns totala energianvändning har minskat med ca 5% – 10% bara med hjälp av ändrade ventilationstider, styrningar och anpassningar 2019-2022. Johan berättar om hur den på Orust kommun jobbat med åtgärder kopplat till ventilationssystemen.
 • 11:20 Ludvig Isacsson, Skövde kommun. Hur det är att jobba med energistrategiskt arbete i en kommun (Skövde i det här fallet). Hur har man gjort för att komma framåt och få med sig politiken? Vad har varit svårt, utmaningar? Vad har varit lätt? Vart är vi på väg?
 • 11:40 Diskussion och frågor 
 • 11:50 Energikontor Väst och Länsstyrelsen avrundar och avslutar 
 • 12:00 Slut

  Webbinariet är en del av fyra tillfällen som arrangeras via Teams följande datum;

  15 mars 10:00-12:00.
  Hur kan kommunen förhålla sig till det nya energilandskapet?
  Läs mer och anmäl dig här

  22 mars 10:00-12:00.
  Nya lösningar ger bättre miljö och minskade kostnader
  Läs mer och anmäl dig här

  28 mars 09:30-12:00.
  Vägen till smarta, digitala lösningar i fastighetsbestånden
  Läs mer och anmäl dig här

  4 april 10:00-12:00.
  Energibesparande åtgärder - exempel på hur man kan arbeta
  Läs mer och anmäl dig här


  Webbinarierna kommer spelas in och finns på Energikontor Västs youtubekanal. https://studio.youtube.com/cha...

  Bakgrund Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparingsåtgärder. Uppdraget sträcker sig fram tom 31 mars 2023.

  Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten. Och dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder.