Anmäl dig här

15 mars 2023 10:00-12:00

Välkommen till det första av fyra webbinarier med tema energieffektivisering i offentlig sektor. 

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Som en del i detta arbete arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med Energikontor Väst en mötesserie med fokus på framförallt energibesparing i fastigheter. 

Mötesserien består av fyra delar och omfattar bland annat omvärldsanalys av energiläget, lagar och krav, energibesparing- och energieffektiviseringsarbete, organisation och goda exempel.

Vid detta tillfälle lyssnar vi på Länsstyrelsen Västra Götaland, Mats Bjälkholm från Energikontor Väst ger en övergripande omvärldsbild av energiläget och Carl-Martin Johborg från Energimyndigheten berättar om vilka krav som kommer på kommuner framöver. Vi får även höra Ann-Marie Lindell på Göteborgs Stads berätta om deras tankar kring strategiskt energiarbete i en större kommun.

Webbinariet riktar sig till:
Tjänstemän inom kommuner, regioner och annan offentlig verksamhet i Västra Götaland. Vi tror att du som arbetar inom teknisk förvaltning, samhällsbyggnad eller fastighet och anläggning har störst nytta av mötesserien men sprid gärna till andra kollegor som du tror kan ha intresse och nytta av att lyssna. 

När och var:
Den 15 mars kl 10:00 - 12:00. Möte genom Teams.

Anmälda erhåller möteslänk ett par dagar innan aktuellt datum. 

Agenda

 • 10:00 Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Jesper Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland & Pedram Farhang Ströde Energi kontor Väst. 
 • Bakgrund till uppdraget – Jesper Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
 • 10:30 Omvärld Energi - Mats Bjälkholm Energikontor Väst. 
 • 10:55 Bensträckare 
 • 11:00 Vilka krav kommer på offentlig sektor framöver? -  Carl-Martin Johborg, Energimyndigheten.
 • 11:20 Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret. Ann-Marie Lindell som är projektledare för Göteborg Stads samordning kring elbesparing på stadsledningskontoret berättar om deras arbete och ger exempel på hur man kan organisera sig inom förvaltningen.
 • 11.40 Diskussion och tillfälle att ställa frågor - Alla
 • 11:50 Avslutning och kommande aktiviteter - Pedram Farhang Ströde Energikontor Väst. 
 • 12:00  Slut

  Webbinariet är en del av fyra tillfällen som arrangeras via Teams följande datum;

  15 mars 10:00-12:00.
  Hur kan kommunen förhålla sig till det nya energilandskapet?
  Läs mer och anmäl dig här

  22 mars 10:00-12:00.
  Nya lösningar ger bättre miljö och minskade kostnader
  Läs mer och anmäl dig här

  28 mars 09:30-12:00.
  Vägen till smarta, digitala lösningar i fastighetsbestånden
  Läs mer och anmäl dig här

  4 april 10:00-12:00.
  Energibesparande åtgärder - exempel på hur man kan arbeta
  Läs mer och anmäl dig här


  Webbinarierna kommer spelas in och finns på Energikontor Västs youtubekanal. https://studio.youtube.com/cha...

  Bakgrund Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparingsåtgärder. Uppdraget sträcker sig fram tom 31 mars 2023.

  Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten. Och dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder.