Anmäl dig här

22 mars 2023 10:00

Välkommen till del 2 av fyra webbinarier med tema energieffektivisering i offentlig sektor. 

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Som en del i detta arbete arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med Energikontor Väst en mötesserie med fokus på framförallt energibesparing i fastigheter. 

Mötesserien består av fyra delar och omfattar bland annat omvärldsanalys av energiläget, lagar och krav, energibesparing- och energieffektiviseringsarbete, organisation och goda exempel. 

Vid detta tillfälle informerar Andreas Hagnell från SKR om aktuella initiativ och ny reglering inom energi- och klimatområdet, och lagar och regler som kommunerna behöver förhålla sig till. Västfastigheter berättar om hur de arbetar med energieffektivisering i regionens fastighetsbestånd, och Ludvig Isaksson från Skövde kommun pratar om hur de följer en väl genomarbetad metod från organisationen BELOK som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. Genom att metodiskt gå igenom kommunens verksamheter, tex skolor, äldreboenden, förskolor och fritidsanläggningar räknar de med att minska energiförbrukningen med 15-20 procent.

Webbinariet riktar sig till:
Tjänstemän inom kommuner, regioner och annan offentlig verksamhet i Västra Götaland. Vi tror att du som arbetar inom teknisk förvaltning, samhällsbyggnad eller fastighet och anläggning har störst nytta av mötesserien men sprid gärna till andra kollegor som du tror kan ha intresse och nytta av att lyssna. 

När och var:
Den 22 mars kl 10:00 - 12:00. Möte genom Teams.

Anmälda erhåller möteslänk ett par dagar innan aktuellt datum. 

Agenda

 • 10:00 Länsstyrelsen/Energikontor Väst - Inledning, kort sammanfattning av förra träffen, syfte med dagen. 
 • 10:10 Andreas Hagnell SKR - Aktuella initiativ och ny reglering inom energi- och klimatområdet i EU och nationellt
 • 10:40 Västfastigheter - Hur Västfastigheter har arbetet med energibesparing och effektivisering i regionens fastighetsbestånd. 
 • 11:00 Bensträckare 
 • 11:05 Ludvig Isaksson hur Skövde har arbetat med BELOK - Skövde kommuns byggnader använder årligen energi för ungefär 50 miljoner kronor, främst el och fjärrvärme. Genom effektiviserad energianvändning kan de minska utgifterna samtidigt som kvaliteten på inomhusklimatet bevaras. Ludvig berättar om hur Skövde följer en väl genomarbetad metod från BELOK.
 • 11:50 Länsstyrelsen/Energikontor Väst - Sammanfattning och avslut.
 • 12:00 Slut.

  Webbinariet är en del av fyra tillfällen som arrangeras via Teams följande datum;

  15 mars 10:00-12:00.
  Hur kan kommunen förhålla sig till det nya energilandskapet?
  Läs mer och anmäl dig här

  22 mars 10:00-12:00.
  Nya lösningar ger bättre miljö och minskade kostnader
  Läs mer och anmäl dig här

  28 mars 09:30-12:00.
  Vägen till smarta, digitala lösningar i fastighetsbestånden
  Läs mer och anmäl dig här

  4 april 10:00-12:00.
  Energibesparande åtgärder - exempel på hur man kan arbeta
  Läs mer och anmäl dig här


  Webbinarierna kommer spelas in och finns på Energikontor Västs youtubekanal. https://studio.youtube.com/cha...

  Bakgrund Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparingsåtgärder. Uppdraget sträcker sig fram tom 31 mars 2023.

  Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten. Och dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder.