ANMÄL DIG HÄR

11 oktober 2023 09:00-12:00

Välkommen att diskutera biogasens framtid i vår region! 

Vi anordnar tre stycken workshops på tre platser i Västra Götaland. 

Kom och lyssna på senaste forskningen, var finns pengarna? och hur ser efterfrågan verkligen ut?

Workshopar är riktade mot kommunerna och lantbrukarna och ska ses som en kunskapshöjande aktivitet kring biogas och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller substrat, produktionssiter, avsättning, genomförandetid mm. Länsstyrelsen är positiva till medverkan. Vi bjuder också in intresserade biogasproduktionsföretag och biogaskunder inom transport/industrin och det marina.

Vi tror att du som har nytta av delta på eventet är:

  1. Biogaskonsument från Transportsektorn, Industrin och/eller Sjöfarten.
  2. Biogasproducerande företag, både befintliga men även potentiella.
  3. Lantbrukare.
  4. Kommunala samhällsplanerare, miljö och klimatfrågor.


Datum: 11 oktober

Tid: 09.00-12.00

Plats: Nuntorp Gård i Brålanda

Detta är samarrangemang mellan BiogasSSV, Bioze, AgroVäst/Gröna Möten/Gröna Klustret och Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg.

Program;

09.00 Arrangörerna hälsar välkomna och berättar om respektives biogasuppdrag. Agro Väst/Gröna möten/Gröna Klustret, Lars Svensson. Fyrbodals kommunalförbund, Tobias Källqvist. Det goda livet i Dalsland, Thomas Forslin.

09:15 Bioze/BiogasSSV Maria Olsson/Bo Ramberg.

Bo Carlsson Kommunstyrelsen och nätbolaget Vänersborgs kommun.

09.30 Skattebefrielsen/Gödselgasstöd/Uppgraderingsstöd/Förvätskningsstöd/Klimatklivet/efterfrågan på biogas? RepowerEU. Bo Ramberg BiogasSSV. 

09.50-10.00 Paus, mingel 

10.00 -11.00 Var finns det substrat och hur mycket? Hur lantbrukets restströmmar kan nyttiggöras. Forskningsresultat presenteras. 

Introduktion till blocket. RISE potentialstudie 2022, kort sammanfattning, Bo Ramberg, Bo Ramberg BiogasSSV

Agricultural non-food feedstock potential in Västra Götaland. Alejandro Barrios Latorre, doktorand vid SLU presenterar sin forskning kring biogassubstrat inom lantbruket med fokus på Västra Götaland (engelska).

Ändrad växtföljd, markbearbetning, vallodling och hur det påverkar kolinlagring samt en hel del kring användning av halm till biogasproduktion. Sven-Erik Svensson Universitetsadjunkt SLU, Partnerskap Alnarp.

Biogas Solution Research Center (BSRC) forskar kring biogasens nyttor. Karin Tonderski, Associate professor Linköping Universitet. (via länk).

Dialog, föredragshållarna och deltagarna kring forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenterna/lantbrukarna.

11.05-11.15 Paus, mingel. 

11.15 – 12.00 Kommunernas och länsstyrelsen övergripande samhällsplanering med inverkan på biogasens roll. 

Avfallsplan/Mastavfallsinsamling/slurryproduktion/ tillgängliga etableringsplatser/ planprocessen.  Tobias Källqvist, Fyrbodals Kommunalförbund.

Energiplaner/ biogasen som effektredundans i elsystemet, realistisk möjlighet? Magnus Kuschel, Bioze-projektet (via länk)

Klimatklivsstödet, tillståndsprocessen, tillsyn, lämplig fastighet att bygga på, planprocessen. Bo Ramberg, BiogasSSV.

Hur blir man en attraktiv BIOGASKOMMUN vad avgör var biogasproducenterna kommer att etablera sina kommande produktionsanläggningar? Representanter från närvarande biogasbolag reflekterar.

Avslutning kl 12.00. 

Vi bjuder på lunch 12:00-13:00 för er som vill stanna kvar.  


 Målgrupper: 

  • Biogaskonsumenter från Transportsektorn, Industrin och Sjöfarten. 
  • Biogasproducerande företag, både befintliga men även potentiella.
  • Lantbrukare 
  • Kommunala samhällsplanerare, miljö och klimatfrågor.

Webbinariet arrangeras av

Kommande biogasevent

Kommande