ANMÄL DIG HÄR

5 oktober 2023 09:00-12:00SLU Smedjan, Skara

Välkommen att diskutera biogasens framtid i vår region! 

Vi anordnar tre workshops på tre platser i Västra Götaland - denna gång är vi i Skara!

Kom och lyssna på senaste forskningen, var finns pengarna och hur ser efterfrågan verkligen ut?

Workshoparna är riktade mot kommunerna och lantbrukarna och ska ses som en kunskapshöjande aktivitet kring biogas och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller substrat, produktionssiter, avsättning, genomförandetid mm. Länsstyrelsen är positiva till medverkan. Vi bjuder också in intresserade biogasproduktionsföretag och biogaskunder inom transport/industrin och det marina.

Vi tror att du som har nytta av delta på eventet är: 

  1. Biogaskonsument från transportsektorn, industrin och/eller sjöfarten.
  2. Biogasproducerande företag, både befintliga men även potentiella.
  3. Lantbrukare.
  4. Kommunala samhällsplanerare, miljö och klimatfrågor.

 

Program;

09.00
Arrangörerna hälsar välkomna och berättar om respektives biogasuppdrag. 


09.00 - 09.05 Agro Väst/Gröna möten/Gröna Klustret. Madeleine Vendel

09.05 - 09.10 Skaraborgs kommunalförbund. Magnus Fredricson

09.10 - 09.15 Biogasprojekten Bioze/BiogasSSV Maria Olsson/Bo Ramberg

09.15 Skaraborgs arbete med regional energiförsörjningsplan och kommunala energiplaner – en kort inblick. Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund

09.30 
Senaste nytt om biogas. Skattebefrielsen/Gödselgasstöd/Uppgraderingsstöd/Förvätskningsstöd/Klimatklivet/efterfrågan på biogas. RepowerEU.  Bo Ramberg BiogasSSV.


09.50-10.00 Paus, mingel.


10.00 -11.00 Fokus mot lantbruket: Var finns det substrat och hur mycket ? Hur kan lantbrukets restströmmar nyttiggöras? 

10.00 – 10.05 Introduktion till blocket, RISE potentialstudie 2022.   Bo Ramberg BiogasSSV.

Agricultural non-food feedstock potential in Västra Götaland. Alejandro Barrios Latorre, doktorand vid SLU presenterar sin forskning kring biogassubstrat inom lantbruket med fokus på Västra Götaland (engelska). 

Ändrad växtföljd, markbearbetning, vallodling och hur det påverkar kolinlagring samt en hel del kring användning av halm till biogasproduktion. Sven-Erik Svensson Universitetsadjunkt SLU, Partnerskap Alnarp. 

Biogas Solution Research Center (BSRC) forskar kring biogasens nyttor. Karin Tonderski, Associate professor Linköping Universitet 

Dialog, föredragshållarna och deltagarna kring forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenterna/lantbrukarna.

11.05-11.10 Kort paus.

11.10 – 12.00 Kommunernas och regionens övergripande samhällsplanering med inverkan på biogasen.

Magnus Fredricson , Skaraborgs Kommunalförbund

Energiplaner/ biogasen som effektredundans i elsystemet, realistisk möjlighet? Magnus Kuschel, Bioze-projektet.

Tillståndhantering och tillsyn av en biogasanläggning, Klimatklivsstödet, fortsätter det? Bo Ramberg, BiogasSSV

Hur blir man en attraktiv BIOGASKOMMUN vad avgör var biogasproducenterna kommer att etablera sina kommande produktionsanläggningar? Representanter från närvarande biogasbolag reflekterar.

Avslutning kl 12.00.

Vi bjuder på lunch 12:00-13:00 för er som vill stanna kvar.


Datum: 5 oktober
Tid:
kl. 10.00 - 12.00

Plats: SLU Smedjan Gråbrödragatan 7, Skara

Detta är samarrangemang mellan BiogasSSV, Bioze, AgroVäst/Gröna Möten/Gröna Klustret och Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg.

ANMÄL DIG HÄR

Webbinariet arrangeras av

Kommande biogasevent

Kommande