ANMÄL DIG HÄR

24 oktober 2023 13:00-16:00

Välkommen att diskutera biogasens framtid i vår region! 

Vi anordnar tre stycken workshops på tre platser i Västra Götaland.

Kom och lyssna på senaste forskningen, var finns pengarna? och hur ser efterfrågan verkligen ut?

Workshoparna är riktade mot kommunerna och lantbrukarna och ska ses som en kunskapshöjande aktivitet kring biogas och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller substrat, produktionssiter, avsättning, genomförandetid mm. Länsstyrelsen är positiva till medverkan. Vi bjuder också in intresserade biogasproduktionsföretag och biogaskunder inom transport/industrin och det marina.

Vi tror att du som har nytta av delta på eventet är:

  1. Biogaskonsument från Transportsektorn, Industrin och/eller Sjöfarten.
  2. Biogasproducerande företag, både befintliga men även potentiella.
  3. Lantbrukare.
  4. Kommunala samhällsplanerare, miljö och klimatfrågor.

Datum: 24 oktober

Tid: 13:00-16:00

Plats: Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1A, Borås. 

Detta är samarrangemang mellan BiogasSSV, Bioze, AgroVäst/Gröna Möten/Gröna Klustret och Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg.

Program;
13.00
Arrangörerna hälsar välkomna och berättar om respektives biogasuppdrag. Agro Väst/Gröna möten/Gröna Klustret, Madeleine Vendel. Boråsregionens kommunalförbund, Sandra Johansson. Bioze/BiogasSSV Maria Olsson/Bo Ramberg.

13.15 Bengt Hilmersson Kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda kommun.


13.30
Senaste nytt om biogas i regionen/nationellt/internationellt.  Skattebefrielsen/Gödselgasstöd/Uppgraderingsstöd/Förvätskningsstöd/Klimatklivet/efterfrågan på biogas? RepowerEU. Bo Ramberg BiogasSSV.

13.50-14.00 Paus, mingel.


14.00 -15.00 Var finns det substrat och hur mycket ? Hur lantbrukets restströmmar kan nyttiggöras. Forskningsresultat presenteras.


Introduktion till blocket. RISE potentialstudie 2022, kort sammanfattning, Bo Ramberg.

Agricultural non-food feedstock potential in Southwest Sweden, focus Västra Götalandsregionen. Alejandro Barrios Latorre, doktorand vid SLU presenterar sin forskning kring biogassubstrat inom lantbruket med fokus på Västra Götaland (engelska).

Ändrad växtföljd, markbearbetning, vallodling och hur det påverkar kolinlagring samt en hel del kring användning av halm till biogasproduktionSven-Erik Svensson Universitetsadjunkt SLU, Partnerskap Alnarp.

Biogas Solution Research Center (BSRC) forskar kring biogasens nyttor. Karin Tonderski, Associate professor Linköping Universitet.

Dialog mellan föredragshållarna och deltagarna kring forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenterna/lantbrukarna.

15.05-15.10 Kort paus.

15.10 – 16.00
Kommunernas och länsstyrelsen övergripande samhällsplanering och inverkan på biogasens roll.

Avfallsplan/Mastavfallsinsamling/slurryproduktion/ tillgängliga etableringsplatser/ planprocessen. Sandra Johansson, Boråsregionens Kommunalförbund.

Energiplaner/ biogasen som effektredundans i elsystemet, realistisk möjlighet? Magnus Kuschel, Bioze-projektet.

Miljötillståndsprocessen och tillsyn av en biogasanläggning, Klimatklivsstödet mm. Bo
Ramberg, BiogasSSV.


Hur blir man en attraktiv BIOGASKOMMUN vad avgör var biogasproducenterna kommer att etablera sina kommande produktionsanläggningar? Representanter från närvarande biogasbolag reflekterar.

Avslutning kl 16.00. Vi bjuder på fika!


Eventen arrangeras av

Kommande events om biogas

Kommande