Om Nordic Seafood Summit

Nordic Seafood Summit samlar den svenska och den nordiska sjömatsbranschens  aktörer.  Initiativtagarna till mötesplatsen ser den som en möjlighet att bjuda in till dialog och inspiration kring hur branschen kan möta hållbarhetsutmaningarna och samtidigt skapa bättre ekonomiska förutsättningar. 

Nordic Seafood Summit är icke-vinstdrivande, ägs av Nordiska fiskmässan och utvecklas med stöd från Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket. Bakom arrangemanget står Finnvacum, Innovatum Science Park, Västkustfiskarna samt Pelle Lindquist Omberg. Samverkansparter är RISE- Research Institutes of Sweden, MSC-Marine Stewardship Counsil, Fiskbranschens riksförbund och Jordbruksverket.

Kontakt:

Mejl: info@nordicseafoodsummit.se

Fredrik Grund
0739861699 - Frågor om mötesplatsen, NSS+ sidoevent

Emelie Hennström
0763904677 - Frågor om mötesplatsen, mässa, NSS+ sidoevent

Pelle Lindquist Omberg
0709812045 - Frågor allmänt, mässa samt mingelmiddagen


Vi står bakom Nordic Seafood Summit

Finnvacum Sverige AB070 6793474

Joakim Petersen

Joakim är VD på Finnvacum i Sverige. I sin roll som VD på Finnvacum har Joakim under många år arbetat mot den svenska och den finska fisknäringen. Finnvacum är en etablerad leverantör av maskiner på båda dessa marknader. Finnvacum brinner för fiskbranschen och dess leverantörer, och jobbar ständigt med hur man kan stärka branschen utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga perspektiv.

”Vi vill vara med och skapa en infrastruktur för skandinavisk fisknäring där vi möjliggör bättre produkter, främjar fler samarbeten samt lyfter branschens utmaningar och möjligheter. En mötesplats så som Nordic Seafood Summit ligger helt i linje med detta arbete.”


Västkustfisk SVC AB070 5730102

Peter Sjöholm

Peter är VD för Västkustfisk Gruppen som är en koncern bestående av ett antal bolag verksamma inom huvudsakligen fiskberedning. I gruppen ingår Göteborgs Fiskauktion, Sweden Pelagic, Sweden Seafood, Bua Shellfish och Sjömatsfrämjandet.

”Med Nordic Seafood Summit vill vi skapa en mötesplats för sjömatsnäringen där branschens ledande aktörer samlas för att utbyta kunskap, diskutera innovativa lösningar och bygga hållbara affärsrelationer. Branschen behöver bli bättre på att förstå de utmaningar som de olika leden i leverantörskedjan har att hantera. Vi behöver kroka arm och samarbeta mer i hela leverantörskedjan men även skapa förutsättningar för ökad dialog med myndigheter och beslutsfattare.”


Pelle Lindquist Omberg
070 9812045

Pelle Lindquist Omberg

Pelle har sin bakgrund som Fiskgrossist. Han startade EKO Fisk 1999 och fungerade som VD tom 2022. Styrelsemedlem i Stockholm och Smögens Fiskauktionen sedan starten 2017. Sitter i Sjömatsfrämjandets styrelse sedan januari - 24.

”Ensam är inte stark” Genom Nordic Seafood Summit vill vi skapa en mötesplats för hela den svenska fisknäringen - allt från den enskilda yrkesfiskare till marknaden och beslutsfattarna. Det traditionella fisket möter innovationen - alla med hållbarhet och miljö i fokus. Genom en konstruktiv dialog kan vi hitta effektiva produktioner och lönsamma affärsmöjligheter för alla inblandade.”


Innovatum Science Parkemelie.hennstrom@innovatum.se

Innovatum Science Park

Innovatum Science Park är strategiska matchmakers som hjälper företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer. Innovatum Science Parks "blå team" projektleder Nordic Seafood Summit som en del i vårt arbete att stärka en framväxande blå näring för effekter i form av ett mer resilient samhälle och en ökad självförsörjning på hållbara livsmedel.

”Målet är att det skapas mer affärer i hela värdekedjan, att man gemensamt får till snabbare lösningar som ger effekt. Det finns stor potential i sjömaten, särskilt mot bakgrund att vi behöver utveckla en mer hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden på livsmedel.”