Anmälan till workshop!

8 februari 09:00-10:30Gothia Towers

Välkomna

Välkommen till vår workshop om laddning av eldrivna fritidsbåtar i morgondagens hamnar. Workshopen hålls på Svenska mässan i Göteborg i anslutning till årets båtmässa och vänder sig till dig som arbetar med hamnar för fritidsbåtar.

I workshopen arbetar vi med att förstå det elektriska nuläget för hamnen och hur möjligheterna att erbjuda båtladdning ser ut. För att sedan fatta kloka beslut gällande investeringar i den elektriska infrastrukturen och i den laddutrustning som ska anskaffas är det viktigt att bilda sig en uppfattning om de framtida laddbehoven. Workshopen diskuterar här vilka krav morgondagens båtbestånd ställer på de laddtjänster hamnarna behöver kunna erbjuda och vilken elektrisk kapacitet som krävs.
Workshopen varvar föreläsningar med diskussioner och gruppaktiviteter.

I workshopen arbetar vi med följande frågeställningar:

  • Vilka är förutsättningarna genom befintligt abonnemang och elavtal?
  • Vad är en effektanalys och hur kan timdata för elanvändningen användas som bas för denna?
  • Hur görs en energi- och effektkartläggning för en hamn?

  • Morgondagens båtbestånd, vilka båtar kommer att elektrifieras, i vilken takt och vad ställer det för krav på laddinfrastrukturen?
  • Vilka laddtjänster behöver kunna erbjudas i hamnarna?

Efter workshopen inbjuds du också att ta del av vårt seminarium om båtlivets gröna omställning. Passa på att besöka Båtmässan!


Om workshopen

Workshopen hålls i ett konferensrum på Gothia Towers
Datum:
 den 8 februari
Kl.
9:00-10.30

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på lättare fika.

Sista anmälningsdag: 6 februari - begränsat antal platser

Målgrupp:
Hamnar - privata och kommunala, längs Västkusten i Sverige (från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr) samt längs norska sydkusten.


Kontaktpersoner

Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se- tel: +46 31 335 53 77

Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

Madeleine Johansson, Business Region Göteborg
mail: madeleine.johansson@businessregion.se 

Anmälan till workshop!

Bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.