Anmäl dig här!

8 februari 11:00-12:00Stora scen, Svenska Mässan Göteborg

Välkommen på seminarium

Antalet elbåtar ökar stadigt och laddinfrastrukturen börjar samtidigt växa fram. Ett av uppdragen i projektet go:LEIF är att ta fram en laddkarta. Därför bjuder vi nu in till detta seminarium för en diskussion om hur vi tillsammans kan inventera och kommunicera var laddpunkterna finns till båtsäsongen 2024.

Just nu gör flera hamnar, däribland projektets partnerhamnar Grefab, Arendal och Lysekil, investeringar för att uppgradera sin elektriska infrastruktur. Samtidigt kommer allt fler snabbladdare på plats genom privata aktörer. En god laddinfrastruktur är avgörande för att fler ska välja att skaffa elbåt men att laddarna sedan används är också avgörande för den som investerar i laddutrustning och utveckling av tjänster. 

Genom go:LEIF projektet arbetar vi med Skagerraks kuster från Göteborg till Kristiansand i Norge. Med laddkartan vill vi sprida kännedom om laddmöjligheterna och vi vill underlätta för båtägare att hitta till laddpunkterna.


Tillsammans med flera inbjudna aktörer samtalar vi kring frågeställningarna:

  1. Var finns laddpunkterna när båtsäsongen startar?
  2. Hur  gör vi dem tillgängliga för båtladdning?
  3. Hur kan vi öka kännedomen om dessa laddpunkter bland båtägare?

Medverkar gör:
Hamnarna i go:LEIF projektet - GREFAB, Lysekil och Arendal
Plug A/S
Aqua Superpower
Riksföreningen Gästhamnar Sverige

Självklart kommer du också att få övergripande information om projektet go:LEIF, nyttig  information om elbåtar och laddning samt projektets mål med laddkartan.


Om seminariet

Datum och tid:  8 februari, kl. 11:00-12:00

Plats: Seminariet hålls på stora scenen inne på Båtmässan innan mässan öppnar för allmänheten.

Sista anmälningsdag: 6 februari 

Kostnad: Deltagandet i själva seminariet är kostnadsfritt. Ett begränsat antal biljetter för fritt inträde finns tillgängliga enligt principen ”först till kvarn”. 

Målgrupp: Hamnar, båtlivets intresseorganisationer, laddoperatörer, leverantörer av laddutrustning, båtintresserade m.fl.


Kontaktpersoner

Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se - tel: +46 31 335 53 77

Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

Madeleine Johansson, Business Region Göteborg
mail: madeleine.johansson@businessregion.se 

Anmäl dig här!

Kort om båtladdning
Båtladdning är förhållandevis nytt men liknar på många sätt hur vi laddar elbilar. Laddning kan ske med hög effekt (snabbladdning), normal effekt eller med låg effekt (”över-natten-laddning”). Laddningen kan ske från dedikerade laddare, landströmsuttag och industriuttag av olika slag, både i hemmahamnar och gästhamnar, men också längs kajer och bryggor på andra platser.

go:LEIF - bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.