Tävlingsvillkor

 • Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att vara giltig. 
 • För att tävlingsbidraget ska vara giltigt måste du vara tillgänglig för att  delta vid den digitala pitchträningen den 15 november, pitch inför juryn den 24 november och finalen den 6 december
 • Det är inte tillåtet att tävla med någon annans affärsidé. 
 • Genom att delta i tävlingen godkänner du att din affärsidé utvärderas av oss som jobbar med tävlingen. Jurymedlemmar kan tillkomma.
 • Alla som arbetar med tävlingen hanterar din ansökan med försiktighet. 
 • Under tävlingens olika moment (pitchdagen och finalen) kommer vi att fotografera, filma och dokumentera det som sker.  Genom att delta i tävlingen godkänner att du och din affärsidé kan exponeras på detta sätt. 
 • Juryns beslut kan inte överklagas. 
 • Tävlande idé får inte tidigare varit antagen till en företagsinkubator tidigare. 
 • Tävlande idé kan ha bedrivits i företagsform i maximalt ett år innan finaldagen den 6 december 2022. 
 • Du som tävlar ska ha din hemvist i någon av de 14 Fyrbodalskommunerna. Det räcker att en person i teamet är bosatt här. 

Juryns bedömning

När juryn gör sin bedömning kommer de att titta på affärsidéns potential:

 • Hur innovativ och nytänkande är idén?
 • Är den skalbar?
 • Hur ser tillväxtpotentialen ut?
 • Fyller idén ett tydligt behov på marknaden?
 • Har den internationell potential?
 • Kan idén bidra till en positiv samhällsutveckling på ett eller annat sätt?

Då vårt mål är att stötta vinnaren att komma igång, så tittar juryn också på din eller teamets förmåga att kunna förverkliga idén.

Priset

Följande priser tilldelas vinnaren av Innovatum Science Park Startup Challenge 2022. 

 • 25 000 kronor från Swedbank i entreprenörskapsstipendium för att starta aktiebolag och komma igång med affärsidén. Har du redan ett aktiebolag på plats kan pengarna förstås användas till att vidareutveckla idén på andra sätt.

 • Externa tjänster till ett värde av 100 000 kronor som nyttjas under tiden i inkubatorn på Innovatum Science Park. Tjänsterna kan användas för att utveckla företaget och dess affär. Det kan tex. innebära inköp av konsulttjänster inom  juridik, kommunikation, IP strategier, utbildning eller andra expertområden som hjälper till att verifiera och utveckla affärsidén. Pengarna kan inte användas till exempelvis lön, prototyp- och produktutveckling eller investeringar i immateriella, materiella och finansiella tillgångar. 

  Pengarna betalas inte ut som en engångssumma utan inköpen sker i samråd med Innovatum Science Park under inkubationstiden.   

 • En plats vid inkubatorn på Innovatum Science Park
  Mer info om vad det innebär hittar du här. 

Ytterligare priser kan tillkomma under tävlingens gång. 

För att tävlingen ska kunna genomföras krävs en kritisk massa av bidrag. Arrangörerna förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om en kritisk massa inte uppnås.