Väntelista

2 november 2022 08:45-14:00Ellös Folkets park

Välkommen till en workshop om industriell symbios!

Industriell symbios är en möjlighet för företag att minska sina kostnader genom nya affärsmodeller, samtidigt som de minskar sin negativa miljöpåverkan. Nu ges en möjlighet för intresserade företag och andra aktörer att diskutera lokala förutsättningar på Orust.

Landets kanske främsta industriella och sociala symbios finns idag mellan företag i Sotenäs kommun kring Sotenäs symbioscentrum. Under dagen får ni möjligheter att ta del av erfarenheter och tips från erfarna symbiosutvecklare. Medverkar gör även en av Sveriges främsta forskare inom marina sidoströmmar, Ingrid Undeland från Chalmers, som gör en kartläggning av potentialen i vårat område.

Under workshopen kommer vi prata om symbios och cirkulära flöden, resonera kring förutsättningarna för potentiella cirkulära flöden på Orust samt hur man kan arbeta med finansiering i projekt. Kanske kan vi hitta utvecklingsmöjligheter? Detta är en möjlighet för dig som företagare att ta kliv framåt i hållbara affärsmodeller för en mer cirkulär ekonomi. 

Inför workshopen kommer material att skickas ut i form av kortare digitala föreläsningar om industriell symbios för en grundläggande förkunskap i ämnet. Efter workshopen diskuterar vi möjligheterna till vidare stöd inom projektet och förslag på hur man kan gå vidare med det resultat som uppkommit.

Workshopen är en del av projektet ”Samverkansplattform inom biomarina näringar” och arrangeras av Sotenäs Symbioscentrum och Innovatum Science Park. 

Varmt välkomna!

Vad är industriell symbios?

Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Upplägg workshop:

Del 1 

8.45 Fika

9:00 Sotenäs Symbioscentrum om arbetet med symbios och cirkulär ekonomi. Louise Staxäng Torbäck och Stina Gottlib.

10.00 Chalmers tekniska högskola om potentialen i marina sidoströmmar. Ingrid Undeland.

10:15 Bensträckare 

10:30 Workshop med medverkande företag och kommunen kring möjligheter på Orust. 

11:45 Sammanställning av dagens diskussioner.

12:00 Lunch 

Del 2 

13:00 Vidare diskussion om hur ta dagens resultat vidare.

14:00 Slut


Frågor?

Kontaktpersoner: Louise Staxäng Torbäck, Sotenäs symbioscentrum och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

Målgrupp: Företag på Orust i första hand och andra som är intresserade av området i mån av plats.

När: 2 november kl 8.45-14.00.  Anmäl dig senast 26 oktober.

Väntelista

Arrangeras av

Innovatum Science Park
Sotenäs symbioscentrum

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.