Till anmälan

3 februari 2023 10:00-14:00Fullmäktigesalen i Lysekils kommunhus

Välkommen till en workshop om industriell symbios och cirkulära flöden!

Industriell symbios är en möjlighet för företag att minska sina kostnader genom nya affärsmodeller, samtidigt som negativ miljöpåverkan kan minskas. Nu ges en möjlighet för intresserade företag och andra aktörer att diskutera lokala förutsättningar i Lysekils kommun.

Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar
möjligheter att använda restprodukter från den ena som råmaterial för andra. Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och resurshantering. Det kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Erfarenheter från Sotenäs kommun.

Landets kanske främsta industriella och sociala symbios finns idag mellan företag i Sotenäs kommun kring Sotenäs symbioscentrum. Under dagen får ni möjligheter att ta del av erfarenheter och tips från erfarna symbiosutvecklare. 

Under workshopen diskuterar vi symbios och cirkulära flöden utifrån förutsättningarna i Lysekil.

Kanske kan vi hitta utvecklingsmöjligheter? Detta är en möjlighet för dig som
företagare att ta kliv framåt i hållbara affärsmodeller för en mer cirkulär ekonomi.

Lär dig mer innan workshopen

Inför workshopen kommer material att skickas ut i form av kortare digitala föreläsningar om industriell symbios för en grundläggande förkunskap i ämnet. Workshopen är en del av projektet ”Samverkansplattform inom biomarina näringar” och arrangeras av Sotenäs Symbioscentrum och Innovatum Science Park i samarbete med Lysekils kommun.

Varmt välkomna!

Upplägg workshop: 

9.45 Fika 

10:00 Sotenäs Symbioscentrum om arbetet med symbios och cirkulär ekonomi. Louise Staxäng Torbäck och Stina Gottlib. 

10.45 Förutsättningar i Lysekils kommun. Anne Gunnäs m fl. 

11:00 Bensträckare 

11.15 Workshop med medverkande kring möjligheter i Lysekils kommun. 

12:15 Lunch (vi bjuder på lunch) 

13:00 Vidare diskussion om hur vi tar dagens resultat vidare. 

13.45 Sammanställning av dagens diskussioner.

14:00 Slut


Frågor?

Kontaktpersoner: Anne Gunnäs, Lysekils kommun Louise Staxäng Torbäck, Sotenäs symbioscentrum och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

Målgrupp: Företag i Lysekil i första hand och andra som är intresserade av området i mån av plats.

När: 3 februari kl 10-14.  Anmäl dig senast 26 januari (begränsat antal platser).

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park
Sotenäs symbioscentrum

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.