26 april 13:00 - 15:00

Välkommen på en digital träff för kommuner som har antagit ett eller fler av följande klimatlöften:

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.

Skaraborgs kommunalförbund bjuder in till en träff där vi får en genomgång av klimatlöftena från Klimat 2030:s samordnare för Klimatsmart och hälsosam mat. 

  • Vad innebär klimatlöfte 12 och 13. Vilka hjälpmedel finns att tillgå i klimatarbetet från Klimat 2030.
  • Inspiration från kommuner som kommit långt i klimatarbetet.
  • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i gruppdiskussioner.

Varmt välkomna!

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 22 april.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

Målgrupp: Ansvariga inom kommunen för de aktuella klimatlöftena, eller andra inom kommunen som arbetar med löftena. Tillfället känns extra viktigt för er som är nya på dessa löften.

Arrangör: Detta webbinarium arrangeras av Skaraborgs kommunalförbund i samarbete med Boråsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Göteborgsregionen som stöd för alla kommuner inom Kommunernas klimatlöften.

Anmäl dig här

.
Frågor?

Frågor eller funderingar? Kontakta Lennart Holmberg (Skaraborgs kommunalförbund)