24 maj 2022 13:00-15:00

Välkomna till ett webbinarium kring klimatlöfte 14 om energieffektivisering och klimatlöfte 19 som rör grön finansiering.


Vi får ta del av hur en kommun kan ta ett helhetsgrepp kring sitt fastighetsbestånds energiförbrukning och samtidigt minska kostnaderna för drift och underhåll, samt hur grön finansiering kan användas för att möjliggöra investeringar i energieffektiviseringsåtgärder.

Ur programmet:
Hur kan energiprestandaavtal (Energy Performance Contracting, EPC) växla upp kommunens energieffektiviseringsarbete? Caverion berättar om hur de jobbar tillsammans med fastighetsägare.

Hur kommer man igång och vad behöver man tänka på när man ska jobba med energiprestandaavtal? Vi får ta del av erfarenheter från Hallstahammars kommun

Hur kan grön finansiering användas för att möjliggöra energieffektiviseringsåtgärder. Kommuninvest berättar om olika möjligheter


Varmt välkomna!

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 20 maj.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

Målgrupp: Ansvariga inom kommunen för de aktuella klimatlöftena, eller andra inom kommunen som arbetar med löftena.

Arrangör: Detta webbinarium arrangeras av Fyrbodals kommunalförbund i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionen och Göteborgsregionen som stöd för alla kommuner inom Kommunernas klimatlöften.

Anmäl dig här
.
Frågor?

Frågor eller funderingar? Kontakta Tobias Källqvist på Fyrbodals kommunalförbund