Anmäl dig här

13 september 2022 10:00-12:00


Välkomna till ett webbinarium kring hur inköpens klimatpåverkan kan analyseras.

För första gången kartlägger nu Göteborgs Stad hur de offentliga inköpen påverkar klimatet. Syftet med analysen är att få kunskap om vilken klimatpåverkan inköpen faktiskt har. Göteborgs stads miljöspendanalys har gjorts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Runt 500 klimatindikatorer från IVL har matchats med runt 1 200 unika koder kopplade till stadens inköpskategorier. Carolina Hoffenback är miljöspecialist på förvaltningen Inköp och upphandling och beskriver metoden och syftet samt vad som är viktigt att tänka på när man tolkar resultatet.

Tyresö kommun är först ut med att beräkna verksamhetens totala klimatavtryck med hjälp av greentech-företaget Svalnas nya metod. Kommunens alla inköp har analyserats och varje förvaltning kan nu utforska och göra åtgärder för att minska sitt avtryck. Kartläggningen presenteras i ett lättförståeligt webbverktyg. Felix Ockborn, Hållbarhetsstrateg Tyresö kommun berättar mer och visar resultatet.

I Borås stad pågår ett arbete med att i systemet för SPEND lägga in koldioxidekvivalenter som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. Tanken är att för varje produktkategori kunna se koldioxidutsläpp per krona. I förlängningen kommer staden också kunna öronmärka hållbara avtal för att se att koldioxidutsläppen sänks när man handlar där. Emma Andersson, upphandlare och jurist i Borås ger oss en inblick i arbetet.

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras av Klimat 2030 och Göteborgsregionen och är en del av stöttningen i Kommunernas klimatlöfte 7: Klimatkrav i upphandling.

När: 13 september kl. 10.00-12.00

Var: Digitalt möte i Teams, länk skickas någon dag innan till de som anmält sig. Sista dag att anmäla sig är den 9 september.

Vem: Målgruppen är kommuner i Västra Götaland: Miljöstrateger eller motsvarande, upphandlare och inköpare eller andra med intresse för frågorna.

För frågor är ni välkomna att kontakta: 
Maria Eléhn, projektledare Energikontor Väst 
maria.eléhn@innovatum.se

Anmäl dig här

Talare

  • Carolina Hoffenback, miljöspecialist på förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborgs Stad.
  • Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg i Tyresö kommun.
  • Emma Andersson, upphandlare och jurist i Borås Stad.
.
Frågor?

Vid frågor kontakta Maria Eléhn, Klimat 2030