Anmäl dig här

9 november 2023 10:00-11:00

Inom några år kommer EU lanserar krav gällande digitala produktpass under produktens hela livscykel med spårbarhet bakåt i värdekedjan. Passen ska bland annat innehålla uppgifter om en produkts komponenter och var de kommer från, hur den kan repareras och återvinnas och vilket klimatavtryck den ger.

Hur påverkar detta träindustrin? Niklas Malmros, CEO, Sigma Technology Solutions Group kommer under webbinariet visa hela kedjan och exemplifierar med möbler.

"Det vi vet är att det är nödvändigt med tidiga förberedelser och det kommer krävas resurser, uthållighet och långsiktighet för att möta de utmaningar som kraven på spårbarhet och digitala produktpass innebär."

Webbinariet riktar sig till alla inom Tillverka i Trä som vill ligga i framkant med cirkulära affärsmodeller och hållbarhet.

Välkomna!

Anmäl dig här

Praktisk information

Datum: Torsdag 9 November
Tid: Kl. 10.00-11.00 
Pris: Kostnadsfritt

Möteslänk: https://teams.microsoft.com/l/...

Kontaktperson: Lennart Malmsköld, lennart.malmskold@hv.se

Presentatör

Niklas Malmros
CEO, Sigma Technology Solutions Group

Läs mer

Webbinariet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.