Till anmälan

4 maj 2023 13:00-15:00

Välkommen till en strategisk workshop om samexistens mellan havsbaserad vindkraft och vattenbruk i västerhavet!


Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov, till följd av både elektrifieringen och klimatomställningen där havsbaserade vindkraftsparker möjliggör en större energiutvinning till havs. Fler havsbaserade vindkraftsparker möjliggör i sin tur förutsättningar för kommersiellt vattenbruk inom parkerna där havsytan inom vindkraftsparkerna kan användas för storskaliga tångodlingar.

Den här digitala workshopen genomförs som en del av ett examensarbete från KTH tillsammans med Innovatum Science Park. Examensarbetet undersöker samexistens mellan havsbaserad vindkraft och vattenbruk. Som en del av examensarbetet utreds visionen för samexistens till år 2030, innehållande potentiella möjligheter och utmaningar för att nå dit. Visionen för samexistens till 2030 kommer att diskuteras genom olika frågeställningar och syftet är att få ett gemensamt värdeskapande tillfälle.

Workshopen bjuder in och vänder sig till dig som är intresserad och vill vara med och bidra med din värdefulla kunskap till detta examensarbete!


Varmt välkomna!

Kontaktperson: caroline.korssell@innovatum.se

Klicka här för att koppla upp på mötet

Till anmälan