Anmäl dig!

27 januari 15:00 - 16:00

Virtuell produktion innebär att man i förväg kan planera och analysera hur förändringar i produktionen kommer att påverka verksamheten. Syftet är att undvika kostsamma misstag och korta tiden från idé till driftklart system. 

Seminariet riktar sig till alla som är nyfikna på hur virtuella verktyg kan användas för att analysera och utveckla produktion.

Deltagarna kommer att få en översikt av området Virtuell produktion, tekniker, metoder och arbetssätt. Hur bör man tänka när man vill använda olika typer av simuleringsverktyg och hur undviker man vanliga fallgropar. Vi kommer även att presentera olika simuleringsprojekt och det kommer att finnas tid för diskussion och frågor.

Moderator: Jan Oscarsson, Innovatum Science Park

Praktisk information


När? 27 januari kl 15.00-16.00

Var?
 Online via Teams

Möteslänk: Klicka här för att ansluta till seminariet

Kontaktperson:
Jan Oscarsson 
Innovationsrådgivare
Innovatum Science Park
tel. 070-208 72 70
jan.oscarsson@innovatum.se

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.