Anmäl dig!

3 juni 10:00 - 11:30

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, IT och tillverkningsteknologier. Konceptet bygger på ökade möjligheter inom digitalisering och integrerar hela värdekedjan från idé till återvinning av produkten. 

Högskolan Väst har inom ramen för Tillverka i Trä påbörjat ett arbete med fokus på att utforska vilka möjligheter tekniker som Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) kan ge företagen, speciellt i en produktionsmiljö. Det kan handla om träning eller guidning av operatörer för att på så sätt ge bidrag till ökad processkvalitet och personsäkerhet. 

Den 3 juni bjuder vi in till ett webbinarium med efterföljande diskussioner där följande kommer att finnas på agendan:

  • Introduktion till tekniken med fokus på Augmented Reality och i viss mån Virtual Reality
    Thomas Pederson & Nicole Tobiskova

  • Demonstration av ett case från ett nyligen avslutat examensarbete- ett exempel på hur guidning kan se ut med stöd av Augmented Reality (Hololens1)
    Nicole Tobiskova (+ student)

  • Diskussion och frågestund kring hur denna teknologi kan stötta utmaningar i framtida produktionsmiljöer

Seminariet leds av Thomas Pederson, professor i datavetenskap, Lennart Malmsköld, lektor i produktionsteknik och Nicole Tobiskova, doktorand i Produktionsteknik, alla från Högskolan Väst.

Anmäl dig!

Här kan du se inspelningen från webbinariet!

Vad kan träindustrin vinna på AR- och VR-teknik?

Värm upp inför webbinariet med att titta på filmen där Thomas Pederson och Lennart Malmsköld beskriver satsningen på kompetens inom AR och VR i Tillverka i trä-projektet.

Praktisk information


När? 3/6 kl 10:00-11:30
Var? Online
Kontaktperson
Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.