Anmäl dig här

15 december 2021 15:30-17:00

Årets arbete med Kommunernas klimatlöften firas!

Det fysiska evenemanget i Vara ställs in!

Utifrån den senaste utvecklingen av pandemin har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit beslut om att inte genomföra detta evenemang fysiskt i Vara konserthus som planerat. Vi vill ta ett särskilt ansvar för att undvika smittspridning och i dagsläget är bedömningen att det inte vore utan risk att samla kommunpolitiker och tjänstepersoner på detta sätt.

Välkommen till digitalt evenemang från 15.30 den 15 december 2021

Istället bjuds alla in till det digitala evenemang som vi nu ställer om till. Då kommer vi att fira de insatser som gjorts under året och presentera de många klimatlöften som alla 49 kommuner i Västra Götaland antagit inför nästa år. Deltar gör regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, tf. landshövding Lisbeth Schultze, professor Björn Sandén från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning samt flera kommunstyrelseordföranden och tjänstepersoner från olika kommuner som berättar om det lokala arbetet med Kommunernas klimatlöften. 

Tid: Från kl. 15.30 och som längst till kl. 17.00

En fördel med att detta nu blir ett digital evenemang är att det möjliggör för fler att delta! Så sprid gärna informationen till fler i din kommun eller andra som kan vara intresserade. 

Det digitala evenemanget kräver ingen anmälan och sänds på denna länk den 15/12

Varmt välkomna digitalt!

Anmäl dig här
.
Frågor?
maria.elehn@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående evenemanget kontakta Maria Eléhn.