Till anmälan

23 februari 2023 10:00-11:30

Hur bygger man brandsäkra byggnader som inte ’bara’ är godkända enligt dagens krav?

Vi drabbas i snitt av 6000 bostadsbränder och 500 skolbränder per år (statistik från2011 – 2020) Det innebär totalt ca 10 000–11 000 insatser på grund av brand i byggnad per år och 27 – 30 insatser för räddningstjänsten per dag. Många bränder startar som småbränder men utvecklar sig väldigt fort och blir stora, svårsläckta och förödande, trots att det finns bra brandsäkra byggmaterial och lösningar att tillgå. Varför är brandskyddsåtgärder så svårt att få genomfört med tanke på konsekvenserna? Det är alldeles för många fastigheter som brinner pga. takfotsbrand, är det bara kortsiktig vinst som räknas?

Varför uppdateras inte kraven på brandskyddade/brandsäkrade byggnader så att vi kan uppnå ett mer hållbart byggande? Hur kan vi arbeta mer proaktivt hos till exempel Bostadsrättsföreningar med radhus att arbeta med brandskyddsåtgärder och få en ökad kunskap om konsekvenserna och kostnaden av en brand?

Det här är några av de frågor som Magnus Frisk och Erik Amlie Wahlström från Eld & Vatten tar upp under webbinariet. Det kommer finnas tid för diskussion under vägen.

I en explosiv husbrand 1994 brann Eriks hus inom loppet av två timmar ner till grunden. Branden orsakades av kortslutning under golvet och trots försök att släcka med brandsläckare spred sig branden och huset gick inte att rädda. Det här är en av orsakerna till att han idag arbetar med brandskydd.


Praktisk information


TID: 10.00-11.30
Plats:
 Klicka här för att komma till webbinariet
Kontaktperson
: erik@eldochvatten.se
Till anmälan

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Nätverket Tillverka i Trä samordnas av Innovatum Science Park