Till anmälan

7 juni 2023 10:00-11:00Online

Därför är Västsverige platsen för biomarina näringar

Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo är en hubb för gränslös blå innovation – kom och lyssna på varför du ska etablera din biomarina verksamhet här!

Webbinariet handlar om fördelarna med att etablera biomarina verksamhet i Västsverige. 

Position Västs uppdrag är att underlätta företagsetableringar och -investeringar. Vi erbjuder en smidig etableringsservice för företag som är intresserade av att etablera sig hos oss. Ett av våra fokusområden är marina/maritima företag.

Under webbinariet besvarar vi frågor om:

· Varför Position Västområdet och Västsverige är en attraktiv plats att etablera sin biomarina verksamhet
· Vilken typ av forskning och utveckling sker här inom området
· Vilka kluster och exempel på aktörer finns på plats redan idag
· Vilka logistiska fördelar finns det att etablera sig i vårt läge
· Vilken service kan Position Väst erbjuda företag som letar efter rätt plats för sin etablering

Medverkande
Jenni Hagman och Ann Palmnäs från Position Väst talar tillsammans med Amanda Gustafsson från Fiskekommunerna, en medlemsorganisation där kustnära kommuner samverkar och kunskapssamlar för att stärka yrkesfiske, turismfiske och vattenbruksnäringar tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Målgrupp
Kanske driver du ett företag inom de marina näringarna eller inom livsmedel? Eller är du teknikleverantör eller investerare som ser potential inom den blå bioekonomin? Eller arbetar du inom politiken eller som tjänsteman med planering, vatten eller vattenbruk? Det viktiga är att du är nyfiken på hur vi kan utveckla innovativa näringar inom den blå bioekonomin framöver.

Varmt välkommen!


Praktiska detaljer

Kontaktperson:

Jenni Hagman
+46 70 813 64 34

Målgrupp: Företag, tjänstemän, politiker och andra som är intresserade av att ta del i utvecklingen av den blå bioekonomi.

När: 7 juni klockan 10.00

Hur: Online på Teams. Länk skickas ut innan eventet.

Till anmälan

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.