Till anmälan

8 mars 10:00 - 11:00

För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste svensk tillverkande industri arbeta snabbt med att digitalisera sin produktion. Fokus ligger idag på att skapa smarta fabriker som genom teknisk innovation ger konkurrenskraft och nya möjligheter.

Men  att digitalisera befintliga processer kan kännas som en komplex uppgift. Det beslutsfattaren möts av är en myriad av möjligheter och utmaningar samt litteratur, media, rapporter, leverantörer, kunder med mera som på olika sätt belyser digitalisering.

För att stödja tillverkande företag och sänka tröskeln till digitalisering har PTC-partnern Empir Industry tagit fram en lösning i form av en utvärdering av er digitaliseringsgrad med fokus på produktion. 

I detta webbinarie kommer Gregor Tidholm från Empir presentera vilka möjligheter det ger er som företag. Det kommer bli en spännande och utvecklande resa.

Välkomna med er anmälan!

Till anmälan

Info

Målgrupp: För tillverkande företag som är intresserade av att utvärdera sin digitaliseringsgrad med fokus på produktion.

Upplägg: Presentation och efterföljande Q&A

Var: Online - Klicka här för att ansluta till webbinariet

När:  Tisdag 8 mars 2022

Tid: 10.00-11.00

Moderator: Tommy Christenson, Innovatum Science Park

Seminariet är kostnadsfritt och anordnas av PTC – Produktionstekniskt Centrum tillsammans med Empir Industry.

Till anmälan

Arrangeras av

Produktionstekniskt Centrum

Automation. Digitalisering. Hållbarhet. Framtidens fabrik är under utveckling och behovet av hållbara lösningar ökar. Hos oss möts tekniker och ingenjörer från företag och högskolans studenter och forskare för att utveckla såväl nya tekniker och metoder som affärsmöjligheter och kompetens för att göra industrin mer hållbar, effektiv och framtidssäker.