Anmäl dig här

26 april 2023 09:30-15:00Tillverka i Trä-dagen

Välkommen till Tillverka i Trä-dagen!

Välkommen till en dag med spännande studiebesök, intressanta diskussioner och seminarier och en möjlighet att skåda in i framtiden för träbyggnadsbranchen och Tillverka i Trä.

Vi startar dagen med ett studiebesök hos medlemsföretaget  Modvion, där Gustav Nilsson visar oss runt. Modvion tillverkar vindkraftverk i trä och använder sig bland annat av  robotar som sågar i trä i sin produktionsprocess.

Efter lunch förflyttar vi oss till Johanneberg Science Park, där vi inleder eftermiddagen med att belysa och diskutera framtiden för träbyggnadsbranchen och Tillverka i Trä

Susann Rudenstam, verksamhetsansvarig inom Sveriges Träbyggnadskansli och ansvarig för det internationella arbetet inom Wood Construction, berättar om hur det ser ut  för träbyggnadsbranchen framöver.

Därefter avslutas dagen med att vi får veta mer om huset vi befinner
oss i – ”A working lab”. Vi får vet hur det byggdes, hur trä kompletteras med andra material och hur det är förberett för återbruk.


Eventet riktar sig till alla medlemmar i Tillverka i Trä.

Välkomna!

Anmäl dig här

Praktisk information

PLATS: Modvion AB, Transportgatan 39, Göteborg
(Johanneberg Science Park på eftermiddagen)
TID
: Kl. 09.30-15.00 
PRIS
: Kostnadsfritt


Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.