Anmäl dig idag!

21 september 2023 09:00-11:00

Välkomna

... till en inspirerande förmiddag med fokus på grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar.

Klimatomställningen gör att vi idag står inför stora samhällsförändringar. Industrier och transporter till både land och sjöss ställer om till eldrift och nu har turen även kommit till fritidsbåtarna. Intresset och marknaden för elbåtar växer och utvecklingen är jämförbar med elbilsmarknaden för ett antal år sedan.

Projektet go:LEIF bjuder in till detta webbinarium där du får veta mer om den snabba utvecklingen gällande elektrifiering till sjöss och behovet av laddinfrastruktur. Vi orienterar oss i ämnet utifrån hamnars, kommuners och energibolags olika perspektiv och ställer oss frågor om hur vi tillsammans kan elektrifiera båtlivet längs Skagerraks kust. Vilka möjligheter ser vi i att elektrifiera framtidens båtliv?

Bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. 

Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.

Agenda

Välkommen och inledning - Ylva Barr, Göteborgsregionen och Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund

Tillsammans elektrifierar vi Skagerraks kuster för framtidens båtliv - Peter Berg, projektledare go:LEIF, Innovatum Science Park

Klimatomställning och elektrifiering i en bred kontext - dåtid, nutid & framtid - Maria Taljegård, Enhetschef Energiteknik Chalmers

Erfaringer fra hurtigladeutbyggingen i Norge - Lars Lund Godbolt, Norsk Elbilsförening

BENSTRÄCKARE

Ladeplan for el-båter fra Agder til Indre Oslofjord - Runa Sandnes Lindebjerg, Arendal kommune

Havners perpektiv og behov i elektrifiseringsreisen - Ståle Almenning, Lydlös festivalen

Energibolagens utmaningar och möjligheter - exempel från en pågående etablering av laddare för bil och båt - Mikael Niklasson, LEVA i Lysekil

Frågor och avslut

Om webbinariet

Webbinariet hålls via Teams den 21 september 2023, kl. 9:00-11:00
Länk skickas ut några dagar i förväg. Inga förberedelser krävs.

Målgrupp:
hamnar, kommuner och elnätsbolag/energibolag i Göteborgsregionens kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Agders Fylkeskommune.

Har du problem att ansluta är du välkommen att kontakta Madeleine Johansson.


Kontaktpersoner

Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se - tel: +46 31 335 53 77

Madeleine Johansson, Business Region Göteborg
mail: madeleine.johansson@businessregion.se
tel: +46 31 367 61 45

Karsten Aust, Agders Fylkeskommune
mail: karsten.aust@agderfk.no - tel: +47 474 619 00

Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

Anmäl dig idag!