Till anmälan

29 augusti 2023 10:00-16:00Johanneberg Science Park

Välkommen till en heldagskonferens som avslutar projektet "Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk" och samtidigt mejslar ut möjligheterna till fortsatt utveckling.

Målet med projektet, som drivs av Sotenäs kommun, är att göra Sverige till en ledande nation inom smart, hållbart och cirkulärt landbaserat vattenbruk. 

Vi står inför en förändring där vattenbruk i allt högre grad kommer att bedrivas på land. Därför behöver vi en testbädd där vi kan utveckla och testa nya sätt att odla, olika arter och teknologier för att förbättra och optimera biomassa-produktionen.

Testbädden som håller på att utformas kommer att göra det möjligt för oss att genomföra avancerade tester för att odla och ta hand om olika vattenlevande organismer, som till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. Den kommer att inkludera en produktionsdel där vi kan optimera odlingen av olika arter i en högteknologisk och digitaliserad miljö. Vi kommer även att fokusera på process- och bioteknik för att maximera värdet av den odlade biomassan. Vi tror att det är fördelaktigt att ha både dessa infrastrukturer nära varandra, vilket kommer att ge logistiska fördelar och snabb återkoppling mellan de olika delarna.

Under konferensen kommer vi att presentera projektets resultat och ge mer information om marknaden och möjligheterna för landbaserat vattenbruk i Sverige

Varmt välkommen!

Praktiska detaljer


Program

9.15 
Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen

- Introduktion till projektet samt dess resultat
- Behov och efterfrågan på samhällsnivå
- Näringslivets, myndigheters och konsumenters syn på möjligheterna och utvecklingen av landbaserat vattenbruk

11.45 Lunch

13.00 Internationell utblick om framtidens testbäddar samt diskussion om projektets koncept för testbädd lever upp till efterfrågan    

Eventet riktar sig till inbjudna aktörer som är intresserade av utveckling av landbaserat vattenbruk och hållbar produktion av blå mat. Inbjudan är personlig och förslag på andra personer att bjuda in skickas till kontaktpersonerna.  


Kontaktpersoner:
Maria Hammar
samt Julia Skälegård, projektledare.

Plats:
Johanneberg Science Park, lokal meddelas senare

OSA: Anmäl dig senast den 24 augusti