Anmäl dig här

9 december 13:00 - 14:10

Tryckluften är ett av de vanligare stödsystemen ute på industrin. Den tekniska verkningsgraden för tryckluftsproduktion är låg. Dessutom är den faktiska energiprestandan i tryckluftssystemen oftast mycket lägre än den borde vara. Så kan vi ju inte ha det!

Detta webbinarie diskuterar bakomliggande orsaker och ekonomiska konsekvenser samt förbättrande åtgärder och potentialer för ekonomiska besparingar.

Uppbyggnad, dimensionering och kompressorval. Styrning, driftoptimering, skötsel och underhåll. Ett systematiskt energiarbete och de rätta kompetenserna. Allt detta är viktiga faktorer som bygger grund för tryckluftssystemets faktiska kostnader och prestanda.

I detta webbinarie tar vi hjälp av LMS Nordic för resonemang och kunskaper. Vi träffar också  Arla Foods Stockholm som berättar om energiarbete på sitt tryckluftssystem.

FÖR VEM:
Huvudfokus är industriföretagen och de som arbetar med energi- och miljöfrågor inom teknik, drift och underhåll eller med ansvar för produktionen eller verksamheten.

Webbinaret är på en introducerande nivå. Området är mycket omfattande med möjligheter till fördjupande aktiviteter beroende på de behov och önskemål som inkommer.

Mötet sker genom Teams, du som anmäler dig får en länk.

AGENDA:
13:00

(5) Inledning - Peter Berg, Energikontor Väst (EKV)

(35) ”Effektiv tryckluftsproduktion” Daniel Winkler, LMS Nordic

  • Tryckluftssystemens vanligaste brister och förbättringspotentialer
  • De största potentialerna för besparing? Vet vi vilka de är och hur följer vi upp dem?
  • Hur viktig är kompressorkonfigurationen? 5 avgörande punkter vid investering i nya kompressorer
  • Kompetens, roller och ansvar - vilka kunskaper och färdigheter behövs och hur arbeta för en optimal drift.

(10) Praktikfall - Arla Foods Stockholm, Magnus Gård

  • Om kompetenshöjning för personalen, initiala åtgärder och planen för insatser på längre sikt 

(10) Frågor och diskussion - Alla deltagare

(10) Ambitioner och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV

14:10 SLUT

Om detta webbinar

Detta webbinar anordnas inom ramen för projektet "Samverkansplattform för Energieffektivisering" som vi på Energikontor Väst driver. I projektet ingår bland annat att göra samverkansaktiviteter för energieffektivisering med målgrupperna inom fastigheter och industri.

För mer info kontakta Peter Berg
peter.berg@innovatum.se

0520-289 319