Anmäl dig här

7 november 2023 10:00-11:00

Välkommen att ta del av rapporten Sverige och sjömaten som tagits fram genom Mistra Food Futures och Blå Mat. Rapporten ger en bild av hur vår framtida produktion och konsumtion av sjömat skulle kunna se ut utifrån nuvarande och önskvärda trender.

Mer specifikt kommer vi får höra om hur utvecklingspotentialen för svensk sjömat ser ut, exempelvis mot bakgrund av den svenska livsmedelsstrategin som bland annat syftar till ökad inhemsk produktion och försörjningskapacitet. Om sektorn ska utvecklas mer hållbart än idag, så innebär det exempelvis att fiskets fångster inte kan öka, utan i stället bör användas mer effektivt. Rapporten har kartlagt miljöavtrycket av dagens produktion och konsumtion av sjömat samt modellerat ett par framtidsscenarier för 2030 och 2045. 

Under detta webbinarium sammanfattar en av författarna, Friederike Ziegler, rapporten. Vi bjuder också in till diskussion kring scenarierna som beskrivs och olika vägar framåt. Vilka steg kommer härnäst och vilka hinder kan vi se? Välkomna att delta och ge era inspel i diskussionen!

Läs gärna hela rapporten innan mötet: 17-rapport-sverige-och-sjomaten.pdf (mistrafoodfutures.se)

Rapporten presenteras av

Friederike Ziegler
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

Dag och tid: 7 november kl 10-11, anmälan stänger den 5 november.

Plats: Digitalt via Teams.

Kontakta gärna Maria Eléhn vid eventuella frågor.

Anmäl dig här