Anmälan

4 april 09:00-10:30

Go:LEIF inviterer til et digitalt møte om standardisering for lading av elbåter.

  • Hva forventes å bli standard rundt lading for fritidsbåter, mindre arbeidsbåter og kystnære fiskebåter?
  • Hvorfor er det viktig med standardisering?
  • Hvem blir omfattet av standardisering?
  • Hva kan vi lære av elbilsatsingen?
  • Når bør kommuner og havner bygge ladingmuligheter for elbåter?

Du møter:

Arild Røed
Enhetsleder standardisering i NEK

NEK (Norsk Elektroteknisk komité) har etablert Landstrømsforum, en arena for aktører som er opptatt av landstrømsforsyning til fartøy.

Läs mer

Bjørn Hønsi Følling
Head of Maritime Charging i Plug

Plug utvikler, bygger

og drifter fasiliteter for landstrøm og maritim lading. De har mål om å bygge

et nettverk for hurtiglading av elektriske båter i Nord-Europa.

Läs mer

Mads Roland Glimsholt
Forretningsutvikler i Evoy

Evoy lager kraftige elektriske båtmotorsystemer, både utenbords og innenbords. Evoy retter seg mot rask og kraftig båtkjøring i segmentet 20 til 50 fot, for fritids- og næringsbåter.

Läs mer

Peter Berg
Prosjektleder go:LEIF

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen.

Läs mer

Bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.