Anmäl dig!

8 december 10:00

Med väderskyddat trähusbyggande och bred samverkan kan byggtiden på plats halveras. Det visar en ny studie av Rolf Jonsson, senior konsult inom byggprojektledning, och Mats Persson, universitetslektor vid Malmö Universitet.

Genom att studera byggprojekt som genomförs idag och analysera förutsättningar och möjliga utvecklingar har tidsaspekter och kostnadsaspekter undersökts. I de analyserade projekten har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser begränsade. De tidiga valen och besluten begränsar handlingsfriheten för byggaren. För att uppnå vinster behöver samarbetet mellan byggherrar, entreprenör, installatörer och stomleverantörer vara mer utvecklat och integrerat. Med högre förtillverkningsgrad och väderskydd är det möjligt att halvera byggtiden jämfört med konventionellt byggande i branschen idag. Det ställer också krav på att förutsättningarna för byggprojekten analyseras i tidiga skeden av byggprocessen.

Program:

  • Rolf Jonsson och Mats Persson presenterar studien och dess resultat.
  • Annika Andersson, VD Sven Johansson Bygg, kommenterar studien utifrån en tillverkares perspektiv
  • Tim Jonsson, projektledare Riksbyggen, kommenterar studien utifrån en byggherres perspektiv
  • Diskussion och frågor från gäster

Moderator: Peter Selberg, Johanneberg Science Park

Praktisk information


När? 8 december kl 10.00

Var?
 Online 

Möteslänk: Klicka här 

Vill du veta mer? Kontakta:

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Telefon:
+46 730 57 26 25
Mail
: peter.selberg@johannebergsciencepark.com
LinkedIn


Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.