Anmäl dig!

17 juni 13:00 - 15:00

Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid inom träbranschen? Vi behöver ställa om från linjär till cirkulär ekonomi och produktion, och vi ser att både intresset och viljan för detta ökar. I Stenebymiljön lägger vi nu grunden för att även efter projektet Tillverka i Trä arbeta vidare med frågan. Genom samverkan och nätverk från hela värdekedjan, från frö till produkt, små som stora företag, på landsbygden och i staden, är det möjligt att gemensamt påverka utvecklingen.

Grundtanken med Slow Sustainable Manufacturing (SSM) är att ringa in om och hur vi kan bromsa ner materialflödet, öka värdet av trä och samtidigt skapa lönsamhet så att utvecklingsprocesser får ta tid. Under denna workshop kommer vi testa Slow Sustainable Manufacturing-konceptet på en bredare grupp som representerar behovsägare och utförare från värdekedjan. 

Workshopen inleds med en presentation av Slow Sustainable Manufacturing med möjliga områden och fördelar. Därefter får deltagare presentera och mappa sina intresseområden för att sedan arbeta i grupp med att utveckla olika delområden. 

Målet är att tillsammans skapa en tydligare bild av behov på företags-, individ- och samhällsnivå kopplade till SSM för att kunna arbeta vidare med konceptet. 


  Praktisk information


  När? Torsdagen den 17/6 kl 13-15
  Hur? Kostnadsfritt och Online via zoom
  För vem? Företag som arbetar med trä som material inom bygg-, inredning, möbler, produkter, hantverk m m.

  Sista dag för anmälan är tisdagen den 15/6.


  Kontaktperson
  Ingrid Backman
  ingrid.backman@steneby.se
  0722 - 33 74 24

  Anmäl dig!

  Eventet arrangeras av

  Tillverka i Trä

  Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.