Anmäl dig här

23 november 2021 08:30-10:00

Möjligheterna att utveckla byggskedet för en lägre klimatpåverkan är stora och många insatser finns att göra. Vi i S2C-projektet och LÅGAN har tagit hjälp av CIT Energy Management för att förstå potentialen i energieffektivisering av byggproduktionen.

Nu är dagens kunskapsläge och bästa praxis sammanställda. Ett antal förslag till hur energiarbetet i byggskedet kan utvecklas finns framtagna. Det är dags att berätta!

Välkommen till ett event genom Energikontor Väst och LÅGAN

Omställningen är tydlig och går mot  fossil- och utsläppsfria byggarbetsplatser där biobränslen och eldrivna anläggningsmaskiner ersätter traditionella dieseldrivna maskiner. Kraven på resurseffektivitet genom minskat spill och kassation, bättre avfallssortering, smartare bygglogistik och energiprestanda växer sig allt starkare. Ett hållbart byggskede kräver utveckling inom alla dessa områden, men just här och nu borrar vi lite extra i energifrågan – Hur blir vi också energisnåla när vi bygger?

Förhoppningen är att det vi presenterar ska kunna ge stöd till beställare av byggprojekt men också vara relevant för energiarbetet ute på byggarbetsplatserna.

Förutsättningarna för ett energieffektivt byggskede sätts tidigt genom krav och upphandling, byggtidplanen, byggkoncepten med mera. Byggproduktionens val av byggbodar, teknik, maskiner och utrustning måste baseras på energiprestanda och energiaspekter ska prioriteras i den faktiska byggplanen. Sist men inte minst är det energiledande arbetet avgörande. Det handlar om att mäta, följa upp och åtgärda och om att arbeta med energikulturen – att hålla energifrågan levande i det dagliga arbetet ute på bygget.

Du som deltar träffar Helena Lantz, Victoria Edenhofer och Åsa Wahlström  som arbetat för oss i S2C projektet med vårt kunskapspaket. De berättar om slutsatser och rekommendationer. Du träffar också Karin Glader som arbetat med framtagning av klassningskriterier och regler för energimärkning av byggbodar, ett projekt drivet inom LÅGAN.

Du kan välja mellan att delta på plats hos CIT på Johanneberg i Göteborg eller på distans genom Teams.

För vem?
Målgruppen för denna aktivitet är beställare av byggprojekt, kunskapsföretag inom byggsektorn och byggföretag. Som vanligt är dörren öppen för alla med behov och intresse för ämnesområdet.

AGENDA:
08:30

  • Hej, välkomna och en introduktion till dagens möte - Peter Berg, Energikontor Väst (EKV) och Åsa Wahlström LÅGAN

  • Energieffektivt byggskede - Helena Lantz och Victoria Edenhofer, CIT Energy Management

  • Om ambitioner och erfarenheter från byggprojekten i S2C - Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen Göteborgs stad och Hans Flöystad, Agder kommune Norge
    Bygget av Hoppets förskola i Göteborg och Fagskolen i Agder kommune.
  • Energiklassning av byggbodar - Karin Glader, CIT Energy Management

  • Diskussion med möjligheter att ställa frågor - Alla
  • Om kommande aktiviteter genom S2C - Peter Berg, EKV

10:00 SLUT

Anmäl dig här
Om detta webbinar

Eventet är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

För mer info kontakta Peter Berg
peter.berg@innovatum.se

0520-289 319