3 - 4 majKulturhuset - Skagerak, Strömstad

Konferensen samlar ett nytänkande svensk och norsk näringsliv som lyfter fram gamla och nya produkter och nya användningsområden för dessa råvaror från havet. Här finner vi allt från musslor, ostron och sjöpung till mat och andra produkter gjorda av råvaror från havet.

Den 3. - 4. maj arrangeras denna svensk/norska konferens för andra gången. Programmet pågår från lunch till lunch i i det vackra kulturhuset Skagerack i Strömstad. 

Konferensen samlar ett nytänkande näringsliv som lyfter fram gamla och nya produkter och nya användningsområden för dessa råvaror från havet. Här finner vi allt från musslor, ostron och sjöpung till mat och andra produkter gjorda av råvaror från havet. Det pågår mängder av viktig forskning och utvecklingsarbete i Skagerrak som ett produktivt hav och viktiga nyheter och olika perspektiv härifrån kommer att lyftas fram. Skagerrakkonferensen samlar också politiker och representanter från olika myndigheter.

Kort sagt samlar Skagerrakkonferensen hela värdekedjan knutet till hållbar resursanvändning och förvaltning av vårt gemensamma havsområde Skagerrak.

Konferensen kommer även att ha en mässa och en utställning där matproducenter och andra aktörer presenterar sina produkter. 

Välkommen till inspirerande dagar i Strömstad!

Läs mer om konferensen, se program samt anmäl dig här.

Innovatum Science Park

Innovatum Science Park

Innovatum - den blå Science Parken Bioresurser från havet kan användas till allt från livsmedel, material och bränslen, till nya biotekniska produkter. På Innovatum Science Park tillämpar vi vår kompetens och erfarenhet från industriell teknik för att hitta skalbara lösningar inom bioekonomin. Idag är fler än 300 företag engagerade i vår verksamhet som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer.