Till anmälan

3 February 2022 09:00-10:30

Industriell symbios, ett steg mot ökad hållbarhet

Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?

Webbinariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av BioCarbon.

Det sker nu en snabb omställning av stål- och metallindustrin där marknaden efterfrågar gröna produkter vilket bidrar till att fossila insatsvaror ersätts av både vätgas och biobaserade alternativ som BioCarbon och biogas. I Norge uppskattas enbart metallindustrins årliga behov av BioCarbon till ungefär 400 000 ton och i Sverige uppskattar Energiforsk stålindustrins totala energibehov till 5 TWh skogsråvara.

Frågan är hur skogs- och träindustrin kan skapa hållbara leverantörskedjor genom stabila leveranser av biprodukter. Detta skulle kunna ge både stabila priser och förutsägbar efterfrågan på årsbasis.


Info

Datum: 2022-02-03
Tid: 09.00 – 10.30 
Möteslänk:
Klicka här för att ansluta till webbinariet


Program:

09.00 Inledning
Thomas Bajer - IUC Dalarna

09.10 Stålindustrins behov av bioenergi
Nicklas Tarantino - Sustainable Steel Region

09.30 Pyrolys i befintliga pannsystem
Christer Gustavsson – Bioshare 

09.50 Biokol för metallindustrin, industrisatsning 
Cecilie Jonassen – Vow Green Metals

10.10 Frågor, Diskussioner och Reflektion 

10.25 Avslut

_________________________________________________________________

Detta är ett webbinarie som anordnas inom BIS-projektet där Innovatum Science ParkEmballasjeforeningenGrønn Vekst HallingdalIUC DalarnaKlosser InnovasjonNorwegian Wood ClusterNæreingshagen ØstfoldPaper Province är projektparter. Målgruppen för seminariet är företag, exempelvis inom sågverksindustrin, som kan få avsättning för sina restprodukter genom tillverkning av biogas och biokol till stålindustrins omställning till grönt stål.

Kontaktperson: thomas.bajer@iucdalarna.se

Till anmälan

Talare

Nicklas Tarantino
Utvecklingschef Resurseffektivite Sustainable Steel Region

Read more

Cecilie Jonassen
CEO VOW Green Metals AS

Read more

Christer Gustavsson
CEO Bioshare AB

Read more