Till anmälan

26 juni 2023 09:00-10:00

Det finns potential att utveckla samexistens mellan havsbaserad vindkraft och vattenbruk i Västerhavet

Vi behöver bli fossiloberoende och anta klimatutmaningen. Med elektrifiering sker ett ökat behov av elproduktion. Förnybar energi kan skapas med havsbaserade vindkraftsparker som dessutom kan samlokaliseras med odling av exempelvis tång.

Under här webbinariet får du veta mer om hur havsbaserad vindkraft fungerar, vad det finns för planer i Västerhavet idag och vilka möjligheter och utmaningar som finns på vägen mot ökad samproduktion av el och marin biomassa i odling.

Caroline Korsell tar nu sin KTH-examen, och blir civilingenjör från KTH. På vägen till en master inom teknik och hållbar utveckling har examensarbetet genomförts i samverkan med fokusområdena Blå bioekonomi och Hållbar energi på Innovatum Science Park.

Webbinariet vänder sig till dig som är intresserad av havsbaserad vindkraft och vattenbruk och vill veta mer om de förutsättningar som finns för att utveckla dessa näringar i samexistens.


Varmt välkommen!

Länk till eventet skickas ut vid anmälan

Kontaktperson: Lillemor Lindberg

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.