Anmäl dig här

30 november 09:30 - 11:00

Denna gång diskuteras varför och hur grönstruktur och stärkt biologisk mångfald måste vara en viktig del i stadsplanering och ett hållbart byggande. Vi utgår från strategier och erfarenheter från vårt praktikfall i S2C - innovationsprojektet Hoppet men för även en mer allmän diskussion.

Värdena av så kallade naturbaserade lösningar är stora. De går bortom ängstak och bikupor, behoven och möjligheterna är så mycket större. Utöver att värna ekosystemen och stärka den biologiska mångfalden, handlar det om välmående och hälsa. Grönytor och beväxning bygger även förutsättningar för en mer robust miljö, exempelvis genom att bromsa och ta hand om stora vattenflöden vid skyfall eller med träd som genom beskuggning håller nere temperaturer och kylbehov. 

I projektet Hoppet, som har en "naturtomt" har mycket har handlat om att minimera ingreppen i miljön och att vara på platsens naturliga förutsättningar vid utformning av såväl gårdsytor som placering och gestaltning av byggnader. I andra projekt är förutsättningarna inte alls lika goda - hur tänker man då? 

Målgrupp:

Primära målgrupper är kommunala organisationer för stadsplanering och byggande samt de kommunala fastighetsbolagen i Västra Götaland. Vi välkomnar särskilt miljö- och hållbarhetsansvariga samt kommunekologer då vi vill uppmuntra en tvärfunktionell dialog om dessa frågeställningar. Självklart är eventet också öppet för dig med behov och intresse att lära mer om detta område.

När och var:
Den 30 november kl 09:30-11:30. Webbinar genom Teams.

Agenda

09:30

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst (EKV) och Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen Göteborgs stad (LF)

 • En grund att bygga på - inte pynt - Magnus Tuvendahl, Calluna
  Om grönstruktur och biologisk mångfald, vad handlar det om?
 • Landskapsarkitektens uppdrag och arbete - Cecilia Gärde, MARELD
  Cecilia berättar om hur de arbetade i projekteringen av Hoppet och om landskapsarkitektens roll och uppdrag generellt för att säkra området

 • Så arbetar vi med "Hållbara utemiljöer" - Freja Elmsjö och Maria Welin, LF
  Freja och Maria berättar om hur man driver frågeställningarna  inom staden vid renoveringar och vid nyproduktion.
   

 • Diskussion och tillfälle att ställa frågor

 • Avslutning och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV

11:00  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319