14 augusti 16:00-18:00

Bli med rundt elva i elbåt!

Opplev den sjarmerende klassikeren “Rundt elva”, med elbåt gjennom Nidelva og rundt Hisøya. Et deilig pusterom midt i en hektisk Arendalsuke!

Du kan bli med på deler av strekningen, hvis du vil. Gi oss beskjed, så ordner vi biltransport til og fra på tidspunkter som passer inn i timeplanen din.

Avgang kl 16:00 fra Rådhusbrygga, like bak Samferdselteltet

Retur til Rådhusbrygga senest kl 18:00

Begrenset antall plasser!


Om

Datum och tid:  14 augusti 16:00 - 18:00

Plats: Rådhusgaten 16, Arendal

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. 


Kontaktpersoner

Ståle Almenning, LYDLÖS
mail: stale@innoventi.no


Kort om båtladdning
Båtladdning är förhållandevis nytt men liknar på många sätt hur vi laddar elbilar. Laddning kan ske med hög effekt (snabbladdning), normal effekt eller med låg effekt (”över-natten-laddning”). Laddningen kan ske från dedikerade laddare, landströmsuttag och industriuttag av olika slag, både i hemmahamnar och gästhamnar, men också längs kajer och bryggor på andra platser.

go:LEIF - bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.