19 april 08:00-10:00

Energiomställningen är här och nu - därför behövs ert regionala energikontor!

Vi välkomnar representanter från Sveriges alla regioner till en förmiddag med fokus på hur våra energikontor bidrar i det regionala utvecklingsarbetet för att nå ett hållbart energisystem.

Vi står just nu i inledningen av en enorm energiomställning, i Sverige och i världen.
Omställningen drivs av en kraftfull elektrifiering inom transport- och
industrisektorn, med syfte att nå våra klimatmål men också för att minska
beroendet av fossila råvaror. De förändringar som måste göras påverkar alla
delar av samhället, men det är på lokal och regional nivå som en stor del av
arbetet ska genomföras.

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets alla
regionala energikontor. Tillsammans har vi över 150 engagerade energiexperter
från norr till söder och från öst till väst.

Vår uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når
sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella
energi- och klimatmålen. Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner,
regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem
att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör vi på̊ flera sätt,
strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt.
Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Våra energikontor ägs av regioner, kommuner, stiftelser och
kommunalförbund. Verksamheterna drivs på olika sätt och med olika
förutsättningar. Det som förenar alla energikontor är engagemanget, kompetensen
och drivkraften att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och
hållbarhetsperspektiv, vilket också är vårt yttersta syfte.

Är ni nyfikna på att veta mer om oss och hur vi arbetar?

Varmt välkommen att delta på vår Regionkonferens den 19 april,
2024.  Program

  08:00

  Välkommen till 2024 års Regionkonferens

  Energikontoren Sveriges ordförande Johanna Lakso inleder dagen med de senaste trenderna i energiomställningen och energimarknadens utveckling.

  Read more
  08:01

  Energiplanering – en förutsättning för ett elektrifierat samhälle

  Hur skapas förutsättningarna för ett robust och förnybart elsystem? Vi berättar om hur sol-, vind- laddinfra- och energiplaner behöver bli integrerade i den fysiska planeringsprocessen för att lyckas med omställningen till ett elektrifierat samhälle. - Rickard Waern, Energikontor Väst

  Read more
  08:02

  En regional möjliggörare av energiomställningen

  Energikontoren gör verklighet av energiomställningen genom att knyta ihop aktörer och sprider kunskap om hur kommuner, verksamheter, nätägare och medborgare bör samverka för att klara elektrifieringen. - Patrick Dahl, Energicentrum Gotland

  Read more
  08:03

  PAUS

  08:04

  Vi gör skillnad för små och medelstora företag

  Energikontoren bidrar på flera olika sätt till omställning hos små- och medelstora företag regioner, främst genom i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. - Anna Torshög, Energikontor Syd

  Read more
  08:05

  Vår historia - Energikontoren Sverige

  Bakgrunden till energikontorens uppkomst, vår förankring i EU samt vårt syfte och fördelar med vår nationella samverkan inom ramen för Energikontoren Sverige. - Christel Liljegren, Energikontor Syd

  Read more
  08:06

  Energikontoren gör nytta i det regionala utvecklingsarbetet

  Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, delar med sig om hur Energikontorens värdeskapande aktiviteter spelar en betydande roll för att stärka regionens utveckling.

  Read more
  08:51

  Tid för dialog och frågor

  Under ledning av Johanna Lakso finns det möjlighet att ställa frågor och föra dialog med oss från Energikontoren Sverige.

  Read more
  08:52

  Avrundning och avslut


  Read more

  Karin Hermansson
  Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

  - Med energikontoret som regional motor i energiomställningen skapas värde bortom det miljömässiga. De medverkar till näringslivets konkurrenskraft, länets attraktivitet och den lokala tillgängligheten.

  Läs mer

  Johanna Lakso
  Ordförande, Energikontoren Sverige

  – Regionala aktörer är oerhört viktiga för att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar utifrån de lokala och regionala behoven, deras betydelse för den nationella omställningen ska inte underskattas.

  Läs mer

  Program och digital länk

  Regionkonferensen genomförs digitalt via länk som skickas ut till alla anmälda några dagar i förväg. Håll utkik i er skräppost, tyvärr kan mailen hamna där.

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Malin Emmoth,
  Kommunikatör, Energikontoren Sverige

  Välkomna önskar

  Energikontoren Sverige