19 april 08:00-10:00

Varmt välkomna till...

... denna förmiddag då vi har fokus på hur Energikontoren Sverige och hur våra regionala energikontor bidrar i det regionala utvecklingsarbetet för att nå ett hållbart energisystem.

Vi står just nu i inledningen av en enorm energiomställning, i Sverige och i världen. De förändringar som måste göras påverkar alla delar av samhället, men det är på lokal och regional nivå som en stor del av arbetet ska genomföras. 

Är du tjänsteperson eller på annat sätt representerar en region är du varmt välkommen att anmäla dig och vara med under vår innehållsrika förmiddag. 

  Program

  08:00

  Välkommen till 2024 års Regionkonferens

  Energikontoren Sveriges ordförande Johanna Lakso inleder dagen med de senaste trenderna i energiomställningen och energimarknadens utveckling.

  Read more
  08:01

  Energiplanering – en förutsättning för ett elektrifierat samhälle

  Hur skapas förutsättningarna för ett robust och förnybart elsystem? Vi berättar om hur sol-, vind- laddinfra- och energiplaner behöver bli integrerade i den fysiska planeringsprocessen för att lyckas med omställningen till ett elektrifierat samhälle. - Rickard Waern, Energikontor Väst

  Read more
  08:02

  En regional möjliggörare av energiomställningen

  Energikontoren gör verklighet av energiomställningen genom att knyta ihop aktörer och sprider kunskap om hur kommuner, verksamheter, nätägare och medborgare bör samverka för att klara elektrifieringen. - Patrick Dahl, Energicentrum Gotland

  Read more
  08:03

  PAUS

  08:04

  Vi gör skillnad för små och medelstora företag

  Energikontoren bidrar på flera olika sätt till omställning hos små- och medelstora företag regioner, främst genom i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. - Anna Torshög, Energikontor Syd

  Read more
  08:05

  Energikontoren Sverige

  Bakgrunden till energikontorens uppkomst, vår förankring i EU samt vårt syfte och fördelar med vår nationella samverkan inom ramen för Energikontoren Sverige. - Christel Liljegren, Energikontor Syd

  Read more
  08:06

  Energikontoren gör nytta i det regionala utvecklingsarbetet

  Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, delar med sig om hur Energikontorens värdeskapande aktiviteter spelar en betydande roll för att stärka regionens utveckling.

  Read more
  08:51

  Tid för dialog och frågor

  Under ledning av Johanna Lakso finns det möjlighet att ställa frågor och föra dialog med oss från Energikontoren Sverige.

  Read more
  08:52

  Avslut


  Read more

  Karin Hermansson
  Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

  - Med energikontoret som regional motor i energiomställningen skapas värde bortom det miljömässiga. De medverkar till näringslivets konkurrenskraft, länets attraktivitet och den lokala tillgängligheten.

  Läs mer

  Johanna Lakso
  Ordförande, Energikontoren Sverige

  – Regionala aktörer är oerhört viktiga för att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar utifrån de lokala och regionala behoven, deras betydelse för den nationella omställningen ska inte underskattas.

  Läs mer

  Program och digital länk

  Regionkonferensen genomförs digitalt via länk som skickas ut till alla anmälda några dagar i förväg. Håll utkik i er skräppost, tyvärr kan mailen hamna där.

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Malin Emmoth,
  Kommunikatör, Energikontoren Sverige

  Välkomna önskar

  Energikontoren Sverige