12-16 augusti

Prøv en elbåt, og lær hvordan elbåter lader på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Over 2000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum 12. til 16. august.

Elbåter er en del av løsningen for fremtidens båtliv. På Arendalsuka inviterer ‍Lydløs og Interreg-prosjektet go:LEIF deg med på prøvetur i elbåter og lærer deg hvordan elbåter skal lade. Elbåtnettverket og Norsk elbåtforening er medarrangører.

Om

Datum och tid: Mandag 12. august til torsdag 15. august kl. 12:00 til 16:00
Fredag 16. august kl. 10:00 til 12:00

Plats: Arendal, Rådhusbrygga. Besøk standen vår på Rådhusbrygga, like bak Samferdselsteltet. Rådhusgaten 16.

Kontaktperson

Ståle Almenning, LYDLÖS
mail: stale@innoventi.no


Kort om båtladdning
Båtladdning är förhållandevis nytt men liknar på många sätt hur vi laddar elbilar. Laddning kan ske med hög effekt (snabbladdning), normal effekt eller med låg effekt (”över-natten-laddning”). Laddningen kan ske från dedikerade laddare, landströmsuttag och industriuttag av olika slag, både i hemmahamnar och gästhamnar, men också längs kajer och bryggor på andra platser.

Projektet go:LEIF
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.