Till anmälan

20 juni 2023 09:30-15:00Kristineberg center

Välkomna till Kristineberg
Som sista projektledningsmöte innan sommaren har vi bokat in oss för ett studiebesök på Kristineberg center för marin forskning och innovation, Fiskebäckskil.

Vi kommer få presentationer av Viable seas, Lysekils blå initiativ samt få se testbädden för antifouling som etablerats under projektet. 

Det blir en heldag med inspiration, diskussion och tankar om framtiden samt fika, lunch samt kanske ett dopp i havet. 

Anmäl er senast 7/6 så vi vet att ni kommer, detta vill ni inte missa!

Vi gör en inbjudan i vårt eventsystem nu så vi får koll på vilka och hur många som kommer och om det finns särskilda önskemål kring maten. Samverkansplattformen (RISE) står för lokal + mat under dagen.

 

Program 

9.30 Kaffe, fralla och introduktion till dagen

10.00 Viable seas - presentation, Martin Sjöberg IVL

10.30 Lysekils blå initiativ - presentation och inspiration Anne Gunnäs Lysekils kommun

11.00 Bensträckare

11.15 Testbädden för antifouling och rundvandring Kristineberg – Mattias Berglin RISE

12.00 Lunch och bad

13.00 Projektledningsmöte Samverkansplattformen

14.30 Fika och diskussion om fortsatta projekt i våra olika organisationer inkl fortsatt samverkan

15.00 Tack för idag!

 

Målgrupp: Parter i samverkansplattformen.

Till anmälan

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.


Arrangeras av

Innovatum Science Park