27 september 2023 08:30-15:00

Nya material, nya drivmedel, nya teknologier, nya tillverkningsmetoder … Industrins omställning till en mer hållbar produktion går snabbt och innebär stora förändringar för många.

Primusdagen 2023 arrangeras av Högskolan Väst och lyfter industrins utmaningar med att ställa om till ny teknik och möta de nya kompetensbehoven på ett hållbart sätt. 

Representanter från industrin berättar om sina utmaningar och vägval. Våra forskare ger exempel på hur de kan stötta industrin. På eftermiddagen får du ta del av våra nya forskningssatsningar och ny utrustning på Produktionstekniskt centrum.

Anmälan: https://www.hv.se/kalender/202...

Info

Datum: 27 september 2023

Tid: 8.30-15.00

Plats: Campus, Högskolan Väst & Produktionstekniskt centrum

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt men anmälan/avanmälan krävs.

Anmälan: https://www.hv.se/kalender/202...


Arrangeras av

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld.

Produktionstekniskt Centrum

Hos oss möts tekniker och ingenjörer från företag och högskolans studenter och forskare för att utveckla såväl nya tekniker och metoder som affärsmöjligheter och kompetens för att göra industrin mer hållbar, effektiv och framtidssäker.


Huvudparter i PTC är:
Innovatum Science Park
GKN Aerospace
Högskolan Väst
IUC Väst
Swerim