8 december 09:00 - 16:00Chalmers & digitalt

Power Väst @ Chalmers 2022

Välkommen till detta hybridevent som du kan ta del av såväl på plats på Chalmers som digitalt via länk.

Under dagen kommer vi att prata om högaktuella frågor som rör vårt energisystem, med frågeställningar som -
Hur ser vårt elbehov ut idag och i framtiden? Kan vindkraft vara en del av lösningen och hur kan framtidens energilösningar se ut? Och vilka trender i omvärlden påverkar våra möjligheter att tillgodose dessa behov? 

Våra föredragshållare kommer att visa på hur olika energislag samverkar, hur näringslivet ser på sina behov och den kommande utvecklingen, samt vilka möjligheter detta kan ge Västsverige i framtiden.

Detta hybridevent riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner som arbetar med energi-, näringslivs- eller samhällsplaneringsfrågor inom region och kommun, men självklart är alla välkomna.


Agenda för dagen

09.00 Välkomna

Omvärldsspaning - global utsikt

Mats Bjälkholm, Energikontor Väst/Innovatum Science Park

Utmaning industrin - Svårigheter och möjligheter

Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

10. 00 Kaffe och smörgås

Elsystemet och framtidsutsikt Sverige

Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola

Framtidsutsikt Västra Götaland

Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

Nätfrågan - Nationella och regionala perspektiv

Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

Lokala elutmaningar

Jennie Sjöstedt, Göteborg Energi

12.15 Lunch & mingel

Kommunernas roll

Kenneth Max, Vice ordförande kommunstyrelsen, Vårgårda kommun
Driton Bilali, Kommunstyrelsens ordförande, Tranemo kommun
Lars Björneld, Ordf. Kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden, Lysekils kommun
Olof Jönsson, Planarkitekt, Tanums kommun

Nuläge från incitamentsutredningen för utbyggnad av vindkraft

Ulrika Liljeberg, Riksdagsledamot och särskild utredare 

15.30 Frågor & svar - Avslutning

Hybridevent

För dig som avser att delta på plats ses vi i Palmstedts salen på Chalmers.

Avser du att vara med digitalt kommer en länk att skickas ut några dagar innan eventet startar - håll utkik i din inkorg.

Eventet är kostnadsfritt. 

Har du anmält att delta på plats men får förhinder måste du avboka din plats - vi tar ut en no-showavgift på 750:- Sista dag för anmälan och avbokning är den 30 november.

Power Väst är ett nätverk för samverkan och utveckling mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet. Power Väst främjar näringsliv som levererar till vindkraftsindustrin, bidrar till kompetensutveckling samt samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig förvaltning för en genomtänkt utbyggnad av vindkraften.

Läs mer om Power Väst på: www.powervast.se

Konferensen arrangeras inom ramen för Power Väst.

Finansieras av