25 mars 2022 09:00-13:30

Vindkraften växer och kommer inom relativt kort tid bli vårt näst största elproduktionsslag. Nu har även vindkraft till havs blivit allt mer högaktuellt.

Power Väst har under många år arrangerat en konferens kring aktuella frågor inom vindkraft. Denna gång tar vi sikte mot 2030!

Under denna halvdag kommer vi få höra om nuläget och prognoser för Västra Götaland, hur vindkraften är en förutsättning för industrins omställning och viktiga frågor för vindkraftens utveckling som tillståndsfrågan, nät och flexibilitet, energilagring och vätgas.

Sist men inte minst – en paneldebatt med politiska energitalespersoner från de flesta riksdagspartierna samt lokala och regionala politiker. Extra spännande ett valår som detta!

Konferensen hålls 25 mars kl. 9.00-12.30 i Palmstedtssalen på Chalmers.
Registreringen öppnar kl. 8.30

Välkommen!

Seminariet och lunchen är gratis, men om du anmäler dig utan att komma så faktureras du 750 kr. Sista anmälningsdag och avbokningsdag är den 18:e mars.

Dagens program

08:30

Registrering och kaffe

Moderator för dagen är Nardono Nimpuno, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Read more
Nardono Nimpuno Länsstyrelsen i Västra Götaland
09:00

Välkommen

Mats Bjälkholm, Energikontor Väst/Innovatum Science Park

Read more
Mats Bjälkholm Energikontor Väst/Innovatum Science Park
09:10

Nuläge och prognoser för Västra Götaland

Hur ser dagsläget ut för vindkraften i Västra Götaland och vad har vi för mål, planer, möjligheter och initiativ som är på gång? 
Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

Read more
Fredrik Dolff Västra Götalandsregionen
09:30

Så kan vi bättre nyttja befintligt nät

Att vindkraften är väderberoende vet vi men hur kan vindkraften nyttjas mer och bättre i framtidens elsystem?
Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola

Read more
Sara Fogelström Chalmers tekniska högskola
09:50

Vindkraft och flexibilitet

Flexibilitet och energilagring är nyckelfaktorer för stor andel vindkraft i elsystemet. Vad händer nu, snart och på längre sikt? 
Lisa Göransson, Chalmers tekniska högskola

Read more
Lisa Göransson Chalmers tekniska högskola
10:10

Vindkraft och vätgas

Tobias Nylander, Rabbalshede Kraft

Read more
Tobias Nylander Rabbalshede Kraft
10:30

Paus

10:50

Grönt ljus för vindkraft?

Har vi grönt ljus för vindkraft? Planerings- och tillståndsprocessen är oerhört viktig för att säkerställa utbyggnad i samverkan med andra intressen. 
Dan Sandros, SR Energy

Read more
Dan Sandros SR Energy
11:05

Förnybar energi en förutsättning för industrins omställning

Förnybar energi är en nyckel för alla att kunna göra deras klimatomställning. Hur ser industrin och näringslivet på möjligheter och utmaningar framöver?
Stefan Gustafsson, Västsvenska Handelskammaren

Read more
Stefan Gustafsson Västsvenska Handelskammaren
11:30

Paneldebatt med energipolitiska talespersoner

Partiernas energitalespersoner äntrar scenen för en debatt och dialog om deras respektive ståndpunkter och förslag inför kommande mandatperiod och på längre sikt!

Arman Teimouri (L), Camilla Brodin (KD), Josef Fransson (SD),
Monica Haider (S), Lorentz Tovatt (MP), Rickard Nordin (C)


Read more
12:30

Lunch

Hitta till konferensen!

Chalmers kårhus, Palmstedtssalen

Chalmersplatsen, 412 58 Göteborg

Power Väst är ett nätverk för samverkan och utveckling mellan västsvenska  aktörer inom vindkraftsområdet. Power Väst främjar näringsliv som levererar till vindkraftsindustrin, bidrar till kompetensutveckling samt samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig förvaltning för en genomtänkt utbyggnad av vindkraften.
Läs mer om Power Väst på: www.powervast.se

Konferensen arrangeras inom ramen för Power Väst.

Finansieras av