Till anmälan

22 september 2023 09:30-15:00Ellös Folkets park

Utvecklingen inom den blå bioekonomin går snabbt och är viktig för Sveriges omställning till fler arbetstillfällen på landsbygden och ökad lokal matproduktion. Hur kan Orust utveckla de biomarina näringarna och bli en blå nod i Västsverige? 

Denna dag samlar vi samhällsaktörer från lokal, regional och nationell nivå för att ge en bild av utvecklingen och se möjligheter framåt. 

På scen:

 • Ingrid Undeland, professor inom Life Sciences samt Food & Nutrition Science på Chalmers tekniska högskola 
 • Sophia Olander, Chef näringsutvecklingsenheten Jordbruksverket
 • Martin Kuhlin, VD på Sweden Pelagic Ellös AB
 • Anders Granhed, VD och huvudägare Scanfjord
 • Jessica Vacklid, CEO på Musselfeed
 • Janne Bark, entreprenör Musselbaren och Musselfabriken
 • Anders Carlberg, strateg på avdelning Forskning, omställning och kompetens på Västra Götalandsregionen
 • Lillemor Lindberg, innovationsledare blå bioekonomi på Innovatum Science Park

Välkommen till Ellös för en dag med goda exempel, studiebesök och diskussioner. 

Dagen arrangeras av Orust kommun och Innovatum Science Park/Blå bioekonomi.

Program

9.30 Kaffe och fralla

10.00 Inledning, syfte och program för dagen

 • Potentialen för mer blå råvaror på tallriken
 • Den nationella och regionala kontexten
 • Lokala perspektivet, goda exempel
 • Workshop, alla bidrar!
 • Summering och nästa steg

12.30 - 13.30 Lunch med lokala råvaror

13.30 Studiebesök på olika verksamheter i Ellös

14.30 Avslutande fika och diskussion på kajen

  15.00 Tack för idag!

  Frågor?

  Kontaktpersoner: Ronny Svensson, Orust kommun och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

  Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner Orust kommun, inbjudna gäster från företag och organisationer med koppling till Orust och den blå bioekonomin

  När: 22 september kl 9.30-15.00.  Anmäl dig senast 8 september.

  Till anmälan