Anmäl dig här

16 juni 2022 10:00

Den senaste tidens prisökningar på material ökar pressen på byggherrarna att få en rimlig kalkyl på sina projekt. Ingående material är en betydande faktor i alla kalkyler och korrekta uppgifter är en grundförutsättning för att på ett optimalt sätt mängda och optimera materialåtgången. Hur man på ett enkelt men effektivt sätt kan skapa korrekta kalkylunderlag även om man inte har detaljerade BIM-modeller att tillgå?

Vizcon är ett innovativt företag som bland annat arbetar för att öka precisionen och minimera tiden vid mängdning av material. Martin Grimberg kommer presentera Vizons lösning för effektiv mängdning och Fredrik Persson, Wermlandshus, kommer att presentera vilka vinster de uppnått i sin verksamhet genom att öka precisionen och effektiviteten i mängdningen.

Praktisk information

När - Torsdag 16 juni, kl. 10-11

Var - 
Online

Målgrupp - Webbinariet vänder sig till de som vill effektivisera sin materialplanering och på sätt minska kostnaderna för byggherrren.

Möteslänk - Klicka här för att ansluta till mötet

Kontaktperson
Jan Oscarsson, Innovatum Science Park
jan.oscarsson@innovatum.se

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.