Anmäl dig här

28 april 2022 13:30-15:00

I detta webbinar presenteras kunskapspaketet "Offentligt byggande i tidigt skede med fokus på klimat och miljö". Enviroplanning i samarbete med Kaminsky arkitekter har arbetat med frågeställningarna. Nu är det dags att presentera resultat och slutsatser.

Kunskapspaketet har utvecklats på beställning av oss i S2C projektet och sammanställer kunskaper om ekosystemtjänster och bevarandet av grönstrukturer applicerbara för planering av förskola/skola.

Produkten, en rapport, innehåller omvärldsanalys med genomlysning av krav och rekommendationer från myndigheter, olika system för miljöcertifiering, goda exempel genom intervjuer samt resultat från en tvärsektoriell workshop. Arbetet har resulterat i en samling goda råd för planering av förskola/skola.

Vi träffar Sofi Ahlström, EnviroPlanning och Jenny Nyström, Kaminsky som berättar om rapporten. Vi träffar även Emma Simonsson från Urbio som gett input till rapporten och TorBjörn Nilsson från Trollhättans stad som ger exempel på hur de arbetar med biologisk mångfald i Trollhättan.


Målgrupp:
Primära målgrupper är kommunala organisationer för stadsplanering och byggande. Vi välkomnar särskilt miljö- och hållbarhetsansvariga samt kommunekologer då vi vill uppmuntra en tvärfunktionell dialog om dessa frågeställningar. Självklart är eventet också öppet för dig med behov och intresse att lära mer om detta område.

När och var:
Den 28 april kl 13:30 - 15:00. Möte genom Teams.

Agenda

13:30

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst 

 • Presentation av kunskapspaketet - Sofi Ahlström, EnviroPlanning och Jenny Nyström, Kaminsky arkitekter
  - mål, syfte och avgränsningar
  - omvärldsanalys och extern input
  - resultat och slutsatser

 • Lekotoper - naturmiljöer för lek - Jenny Nyström och Emma Simonsson från Urbio
 • Praktikfall: Så arbetar vi med biologisk mångfald inom Trollhättans stad - TorBjörn Nilsson
 • Panelsamtal med dagens talare samt öppen frågestund - Alla
 • Kommande aktiviteter genom S2C - Peter Berg, EKV 

15:00  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319