Välkomna till höstens första nätverksträff för energi- och klimatrådgivarnätverket. Vi hoppas att vi kan genomföra studiebesöket på plats fysiskt och att vi äntligen får träffas live!

Med ökade krav på energieffektivisering av fastigheter har digitala hjälpmedel och ny teknik tagit en självklar plats i branschen. 

Vi får på denna träff lyssna på några av aktörerna på marknaden som ligger i framkant med sin teknik och vi får lyssna på några exempel där teknikerna redan används och får ta del av hur de har arbetat och vilka resultat de ser så här långt.

Vilka tekniker finns tillgängliga för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, vilka utmaningar finns och hur ser framtiden ut? 

Daniel Lind på Meliox ab ger sin syn på vägen framåt - Digitala, molnbaserade IT-lösningar med AI-understöd energioptimering och användning av digitala tvillingar för en effektiv drift och förvaltning. ”Heta” och intressanta områden men vad kan dessa teknologier ge i verkligheten? Är AI bättre än en ”mänsklig” tekniker? Kan tekniken fungera utan input från en expert? Är en Digitala tvillingen något som har en praktiskt användning? Är det för komplext och onödigt?

Josep Termens från CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik) kommer prata om energi- och effektuppföljningsmetoder av byggnader med hjälp av digitala tjänster/program och produkter. Uppsamling av digital data, avläsningsmetoder, och hur man ska följa upp energidata. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad för att kunna dra slutsatser och ta beslut. Vad som ska mätas och följas upp samt hur det ska göras bestäms av tillgänglig teknik, lagkrav och fastighetsägarens behov och ambitionsnivå. Under passet kommer vi att gå igenom energi- och effektuppföljningsprocessen, metoder och verktyg för energiuppföljning. Innehållet bygger på arbetet som genomfördes under 2019 och 2020 inom fastighetsägarnätverken Belok och Bebo.

Tid kommer finnas för frågor och diskussion. 

Denna träff kommer vara helt digital. Dagens program

Information från Energikontoret och Energimyndigheten

  • Anna Derneryd informerar om insatsprojekten. 
  • Information och diskussion om utökat EKR. 10 miljoner kommer utlysas. 
  • Pedram info om Husguiden, diskussion kring annonsering
  • Mäklarkampanjen
  • Solillustrationer, Material till Agenda 2030 mm.
50min

Paus

10min

Daniel Lind på Meliox AB

MELIOX ab - Fastighetsövervakning och styrning – AI och digitala tvilling i praktiken. Daniel Lind på Meliox ger sin syn på vägen framåt - Digitala, molnbaserade IT-lösningar med AI-understöd energioptimering och användning av digitala tvillingar för en effektiv drift och förvaltning. ”Heta” och intressanta områden men vad kan dessa teknologier ge i verkligheten? Är AI bättre än en ”mänsklig” tekniker? Kan tekniken fungera utan input från en expert?

60min

Fikapaus

15min

Josep Termens - CiT Chalmers Industri Teknik

Energi- och effektuppföljning: metoder och verktyg. Uppföljning av energianvändning är en förutsättning för att kunna identifiera var potentialen för energieffektivisering finns. Fastigheternas energianvändning behöver mätas, samlas in och analyseras. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad för att kunna dra slutsatser och ta beslut. Vad som ska mätas och följas upp samt hur det ska göras bestäms av tillgänglig teknik, lagkrav och fastighetsägarens behov och ambitionsnivå. 

Under passet kommer vi att gå igenom energiuppföljningsprocessen, metoder och verktyg för energiuppföljning. Innehållet bygger på arbetet som genomfördes under 2019 och 2020 inom fastighetsägarnätverken Belok och Bebo. 

60min

Avslutande diskussion

15min

Om denna träff

Denna träff är endast till för kommunala Energi- och klimatrådgivare och anordnas som en aktivitet i rådgivarnätverket för Västra Götaland. Träffen samordnas av Energikontor Väst. 

Frågor?
maria.olsson@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maria Olsson eller Pedram Farhang.