Anmäl dig här!

Varmt välkommen till en utbildningsdag med Naturvårdsgruppen, den 12 oktober i Borås

Detta är del 2 i höstens utbildningspaket kring den nya NVI-standarden. 

Del 1 är en digital genomgång den 3 oktober 09:00-12:00. Detta tillfälle är öppet för alla som vill lyssna in. Ingen begränsning då det är digitalt. Detta första digitala tillfälle är mer övergripande och en genomgång av förändringarna i den nya standarden. Kalenderinbjudan till detta tillfälle kommer i outlook och ingen anmälan krävs. Möteslänk till detta första tillfälle finns i kalenderbokningen.

Tillfälle två blir den 12 oktober på plats i Borås. Vi planerar att vara ute i fält ungefär halva dagen och inne för tekniska genomgång resterande halvan.
För att utbildningen skall fungera bra måste vi tyvärr begränsa antalet platser till 30 st.

Program:

8:15 Samling på Navet med frukostfika.

08:45 Transport ut i fält. (Kläder efter väder!)

9:00 Utbildningen startar

Fördjupning – fältstudier och workshop - praktisk tillämpning. 

Förmiddag. Fältstudier. Praktisk genomgång och övningar kring hur standarden fungerar i fält. 

  • bestämning av naturtyp och biotoptyp 
  • identifiering av artvärden och biotopvärden 
  • naturvärdesbedömning 
  • avgränsning 

Lunch 12:30-13:15 på The Company, vegansk gulaschsoppa.

Eftermiddag Workshop. Implementering i de kommunala processerna. 

Fika 15:00

Avslut 16:00

  • när är SS199000:2013 användbar – olika typer planering och ärenden 
  • val av inventering eller förstudier för olika ärenden och i olika skeden 
  • checklista inför beställning 
  • upphandling och granskning

Pris: En avgift på max 2000 kr för den fysiska dagen kommer tas ut per person, beroende på hur många anmälda vi får kan denna utbildningskostnad bli något lägre.

Anmälan: OBS! Anmälan krävs och den gör du här!

Sista anmälningsdag 28 september.

Naturvärdesinventering
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering. Den första svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000 (NVI-standarden), publicerades 2014. Den här äldre utgåvan upphävdes i samband med att en ny reviderad version publicerades i maj 2023.
För den som vill läsa på lite innan finns flera webbinarier man kan kika på. Både ett mer grundläggande och i maj i år hölls ett webbinarie som tog upp förändringarna i den nya standarden.

Du hittar dessa webbinarier här:
SS 199000, Naturvärdesinventering (NVI) - YouTube


Mer information, standarden i sin helhet mm kan du hitta här:

Standardutveckling - Naturvärdesinventering SIS/TK 555 - Svenska institutet för standarder, SIS

Välkomna!

Program

Sista anmälningsdag är den 28 september. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten.

Plats: Navet Science center, Borås.

Frukostfika på navet från 08:15 (frivilligt). 8:45 transport till första stället ute (kläder efter väder!)

Lunch på The Company.

Avslut 16:00

Ta sig hit: 

Datum: 12 oktober 2023

Målgrupp: Naturvårdare, planarkitekter mfl som har nytta av en förståelse för NVI. 

Kostnad: En kostnad på max 2000 kr kommer tas ut per deltagare. 

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maria.olsson@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maria Olsson.